Debatt

Ökad konkurrens bättre än byggstöd

Debatt Artikeln publicerades

I en insändare från GS Avdelning 4 Östra Småland beklagar man sig över att statsbidragen till kommuner för ökat bostadsbyggande jämte bland annat investeringsstöd tagits bort i den budget som riksdagen antagit.

Under föregående år granskade Dagens Industri investeringsstödets effektivitet, vilket inte helt oväntat visade sig vara en riktig flopp.

Av 200 000 påbörjade bostäder under mandatperioden har bara 9 000 tillkommit till följd av det så kallade investeringsstödet som regeringen beslutat om. Det var även på det sättet att de flesta bostäderna inte uppfördes där bostadsbristen var som störst.

Även gällande det statsbidrag som man hänvisar till är syftet delvis att främja ett ökat bostadsbyggande. Det man inte nämner är att kraven gentemot dessa kommuner är att man fortsatt upprätthåller en hög invandring till dessa kommuner, vilket just är en starkt bidragande orsak till bostadsbristen runtom i Sverige.

Det var även på det sättet att byggandet av nya bostäder bromsade in kraftigt redan under hösten 2017, då dessa stöd som företrädarna från GS hänvisar till fortfarande existerade. I rapporten ”Den svenska bostadsmarknaden” från Veidekke visar man på hur en stor mängd kreditrestriktioner var det som till slut fick bostadsefterfrågan att falla.

Socialdemokraternas och det vänsterliberala styrets lösning på bostadsbyggandet framåt är att införa marknadshyror vid nyproduktion, vilket Sverigedemokraterna motsätter sig. Vi tror istället på fortsatt arbete med att minska byråkratin kring byggprojekt och att stärka kommunernas kompetens för byggprocessen. Ökad konkurrens mellan byggbolagen och finansiell möjlighet för fler byggbolag att anta byggprojekt, ska minska byggkostnaderna och därmed boendekostnaderna. En översyn av privatpersoners möjlighet till finansiering av bostadsköp behövs. Detta kombinerat med en mer restriktiv och hållbar asyl- och anhörighetsinvandring kommer på sikt att skapa balans på bostadsmarknaden.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Riksdagsledamot