Debatt

Önskar odiskutabla fakta om klimatet

Debatt Artikeln publicerades

Lars-Erik Andervad svarade omtänksamt på min deklarerade svårighet att förstå klimatkatastrofen.

Det är inte så, att jag förnekar att det mänskliga livet ger avtryck på jorden. Men om det är andra faktorer, som egentligen spelar avgörande roll? Solen till exempel. Jordbävningar. Kan jag få fakta att förhålla mig till är jag nöjd, men först måste väl i vanlig ordning både metod och faktainsamlande ifrågasättas. Så sker när vi bedriver vetenskap.

Läser man påvens encyklika Laudato Si’ så ser han söndagens mässa vara av stor betydelse när det handlar om klimatfrågan också. Det tror jag gärna. Han kritiserar också antropocentrismen, alla tider igenom och nu den moderna, den i massamhälle/konsumtionssamhälle där människan uppträder som herre över tillvaron. Sådant tror jag mig själv ha predikat om. Men jag hör också rop på en global diktatur, eftersom folk inte förstår sitt eget bästa. Då finns det väl anledning att ställa frågor.

Jag läser att havsnivån på världshaven kan öka med 0,8 mm per år på grund av avsmältning på Grönland. Det är i häradet av landhöjningen i Västerbotten? Det finns skeenden i tillvaron som människan inte styr. Det är inget skäl att bli slarvig med skapelsen, men det som kallas kolcykeln bekymrar mig. Luften innehåller 400 miljondelar (ppm) koldioxid, så mycket har jag fattat. Det jag inte förstår är hur stor del människor har orsakat när det handlar om koldioxidutsläpp.

Jag försöker läsa och ser att IPCC anger utsläppen från det fossila till 29 miljarder ton. Det är väldigt många ton. Men vegetation och land tar emot kolföreningar från rymden, 450 miljarder ton. Jorden avger dock 439 medan haven avger 332 och tar emot 338. Hur ska jag nu tänka? Det finns de som påstår att mätningar visar 4,3 ppm för koldioxid från fossila bränslen. Är inte detta i sammanhanget överraskande lite med tanke på fokuseringen av detta som det stora klimatproblemet?

Borde det inte vara möjligt att få fram odiskutabla basfakta, som bygger på mätningar? Risken är annars att vi satsar fel när det handlar om klimatet. Men vad med 40.000 synpunkter och 6.000 artiklar som grund för IPCC:s rapport? Antagligen säger inte denna mängd synpunkter och artiklar ett och detsamma utan i materialet har ett urval av de fakta som bedöms lämpligast gjorts. Det bekymrar mig också. Hur görs bedömningarna, av vem/vilka och utifrån vilken för-förståelse/agenda?

Nyheten om 18 gram rött kött kommer från Food Planet Health, upplyser Lars-Erik Andervad mig om. Detta sades inte i nyhetsrapporteringen. Den norske hotellmannen Stordalen tycks finansiera verksamheten. Hur rekryterades forskarna för denna studie och med vilken meritering? Ska jag förmoda en agenda styrd av något intresse och sedan en agenda för att medialt få ut ett budskap?

Jag är väl tillbaka vid utgångspunkten: det är mycket jag inte förstår. Mer än detta enkla, att påven vill att jag ska gå till mässan på söndagen också för klimatets skull. Gärna det. Men av klimatskäl är jag skeptisk till om man vill skjuta mygg med kanon, hur mycket jag än ogillar mygg i sovrummet en varm sommarnatt.

Dag Sandahl