Debatt

Rävspel gav norskt minkfarmsförbud

Debatt Artikeln publicerades

Svar på inlägget av Daniel Rolke, Djurrättsalliansen, om minkfarmer i onsdagstidningen.

Politiskt rävspel ligger bakom ett förbud mot pälsdjursuppfödning i Norge som är tänkt att träda i kraft 2025. Tre norska regeringspartier som inte själva drivit frågan vek sig för det fjärde, det lilla socialliberala Venstre. Man kan gott säga att vårt grannlands regeringsbildning krävde att minkbonden offrades i det godtyckliga politiska schackspelet. Flera drag återstår dock.

Djurrättsorganisationer i Sverige försöker utnyttja det norska politiska sveket mot en välutvecklad och bärkraftig näring med gedigen tradition för att även misskreditera svenska minkbönder.

Låt oss ännu en gång slå fast att den svenska gårdsminkens djurvälfärd är mycket god. Vi har en ny djurskyddslag samt nya förordningar och föreskrifter som tillsammans med branschens eget program, Minkhälsan, säkerställer detta. Veterinärer, etologer och djurskyddsinspektörer besöker oss regelbundet. Deras protokoll och deras slutsatser är entydiga. Den svenska gårdsminken sköts och mår mycket bra. Vi har också välkomnat tusentals besökare på våra gårdar runt om i landet som själva bildat sig en egen uppfattning. Vi tror på öppenhet och samtal i demokratisk anda, dagtid!

Dessutom, om vi tillåter att politiskt maktspel inskränker vår näringsfrihet för svenska minkbönder, vilka företagare drabbas nästa gång!?

Jörgen Martinsson

Vd, Svensk Mink