Debatt

Så kan vi motverka klimatförändringen

Debatt ,

Klimatförändringen – vi vet alla vad som pågår och vi väljer alla ett förhållningssätt. Passivt avvaktande eller aktivt engagemang? Klimatsvaret – CCL Sverige har gett mig möjlighet att tillsammans med en grupp engagerade människor arbeta för en handfast idé för att hejda den globala uppvärmningen.

För tio år sedan såg jag Al Gores film ”En obekväm sanning”. För mig, som för så många andra, blev det en ögonöppnare, och jag skrämdes av tanken på hur våra barnbarn skulle drabbas i framtiden. Då kunde jag inte föreställa mig, att vi redan idag skulle uppleva så omfattande effekter av den globala uppvärmningen. Larmrapporterna kommer slag i slag. Värmerekord på löpande band. Arktis isar smälter snabbare än någon kunnat förutse. Och klimatförnekarna med Trump i spetsen vinner mark och saboterar de goda klimatambitionerna genom att dra sig ur Parisavtalet.

I Sverige har vi tillgång till all information som behövs kring klimatförändringen. Så vi kan inte skylla på att vi inget visste. För oss som enskilda individer handlar det alltså om ett vägval. Köra på i gamla hjulspår eller på allvar försöka bidra till omställningen mot en fossilfri framtid?

Klimatsvarets moderorganisation Citizens´ Climate Lobby (CCL) är en global gräsrotsrörelse med rötter i USA. CCL är ett av ljusen i mörkret kring klimatförnekaren Trump. CCL arbetar sedan tio år tillbaka för en skärpning av USAs klimatpolitik genom täta politikerkontakter. Efter Trumps tillträde fördubblades antalet medlemmar till 60 000. Nu efter Trumps olycksaliga beslut strömmar nya medlemmar till.

  Runt om i världen säger klimatekonomer att det effektivaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser är att göra fossila bränslen riktigt dyra. I linje med detta driver CCL förslaget ”Fee and Dividend”, som innebär en avgift på alla fossila CO2-utsläpp. Det speciella med förslaget är att hela intäkten sedan ska betalas tillbaka i lika delar till varje vuxen medborgare. Upplägget med en återbetalning gör att också många republikaner kan se fördelarna med "Fee and Dividend", eftersom statens intäkter inte ökar. I Kongressen jobbar en växande grupp av demokrater och republikaner tillsammans för att få tillstånd "Fee and Dividend". Många delstater har ambitiösa klimatprogram och på flera håll diskuteras införandet av "Fee and Dividend". En av världens ledande klimatforskare, James Hansen, är en ivrig supporter av CCL.

  Klimatsvarets version kallas ”Avgift och Utdelning” och förslaget innebär en stadigt stigande CO2-avgift på bensin och diesel, där hela intäkten betalas tillbaka i lika delar till varje vuxen medborgare (www.klimatsvaret.se).

  Ägarna till tunga bensintörstiga bilar får betala mer än de får tillbaka, men de som kör bensinsnålt eller väljer kollektiva transporter kommer att tjäna på affären Men varför inte använda pengarna till klimatomställningen? Jo vi är övertygade om att återbetalning direkt till medborgarna är nödvändig om politiker och allmänhet ska acceptera en så kraftig prisökning att fossila drivmedel slås ut.

  Sverige har ambitionen att vara ett föregångsland i klimatarbetet. Regeringen har nu lagt ett förslag om så kallad reduktionsplikt på bensin och diesel. CO2-utsläppen ska successivt minskas genom att biobränslen blandas in i stigande mängd. Klimatsvaret menar att "Avgift och Utdelning" är bättre. Utsläppen minskar snabbare eftersom incitamentet blir större att gå över till alternativa energikällor. Vi tror inte heller att biobränslena kommer att räcka till den gigantiska omställning som väntar. Skog och åkermark måste utnyttjas som kolsänka och i matproduktionen i framtiden.

  Och så det goda exemplet! En avgift på koldioxidutsläpp, där allmänheten får dela på intäkterna är en princip som kan tillämpas på alla håll i världen. Tänk om vi kunde bli först… Vilken förebild för USA!

  Ingela Bollgren Hjertqvist