Debatt

Se till att fler bibliotek kan hålla meröppet

Debatt Artikeln publicerades

Jag har föreslagit att meröppet vid våra bibliotek ska bli ett kommunövergripande uppdrag i Kalmar. Detta för att ge en bättre tillgänglighet vid framförallt våra mindre biblioteksfilialer.

Målet med meröppet bör på sikt vara att kunna erbjuda samma öppettider som huvudbiblioteket vid samtliga filialer. Som många av oss vet är många biblioteksfilialer inte öppna varje dag och har inte tider som passar ihop med våra liv i övrigt. Detta är ju naturligtvis en resursfråga men frågan är om inte ny teknik och nya metoder kan hjälpa fler hitta till biblioteket?

Meröppet på bibliotek handlar om att låntagare ges tillgång till biblioteket och utlån även på tider då personal inte finns på plats. Syftet är att erbjuda medborgare bättre tillgång till våra bibliotek och på det sättet möjliggöra för fler att låna och läsa. Syftet är inte att fasa ut personal, möjlighet att träffa bibliotekspersonal är mycket viktig, utan att ge fler möjlighet att besöka biblioteket.

Södermöre har under flera år arbetat med frågan om meröppna bibliotek. Trots det är det idag bara det nyrenoverade biblioteket i Hagby som är Kalmar kommuns enda meröppna bibliotek. Planer i Södermöre kommundel finns på meröppna bibliotek i Ljungbyholm och Påryd. Det är bra med en kommundel som går före och testar nya lösningar. Nu behöver resten av Kalmar kommun och Kultur- och fritidsnämnden följa efter.

Meröppna bibliotek är en del av många kommuners biblioteksutveckling och 2018 hade så många som 114 kommuner i Sverige något meröppet bibliotek, detta trots att meröppet kom till Sverige för bara 10 år sedan. I Danmark har man haft meröppna bibliotek sedan 2004.

Meröppna bibliotek ligger väl i linje med Kalmars ambitioner gällande digitalisering och användande av ny teknik till gagn för medborgarna. Det ligger också väl i linje med politikens tankar kring cirkulär konsumtion och att öka invånarna i Kalmars möjlighet att låna.

Många av oss har idag stor glädje av våra bibliotek men fler behöver ges möjlighet att hitta dit oftare eller kanske för första gången. Här tror jag meröppet kan bidra.

Carl-Henrik Sölvinger (L)