Debatt

Skärmtaket förstör hela idén med Byttan

Debatt Artikeln publicerades
Det ”sol- och regnskydd” som uppförts utan bygglov framför restaurangen i Stadsparken i Kalmar måste bort, kräver 40 arkitekter med anknytning till Kalmar.
Foto: Simon Karlsson
Det ”sol- och regnskydd” som uppförts utan bygglov framför restaurangen i Stadsparken i Kalmar måste bort, kräver 40 arkitekter med anknytning till Kalmar.

Byttan är den finaste byggnaden vi har i Kalmar från ”modern tid”. Ett utsökt exempel på den mjuka humanistiska modernism som är kännemärket för Sven Ivar Linds arkitektur. En byggnad som präglas av detaljer såväl som helhet.

Idén utvecklades ur skisserna till en vinterträdgård för Ivar Kreuger i Paris men fann istället sitt sammanhang, känsligt inpassat som ett förädlat orangeri i Stadsparken i Kalmar.

Byggnaden Byttan, där restaurang Park Hermina är inrymd, har för Kalmar en anmärkningsvärt hög arkitektonisk verkshöjd och bidrar starkt till upplevelsen av Stadsparken och Stadsparkens relation till slottet och Slottsfjärden.

Byttan i all sin glans på ett cirka 70 år gammalt vykort. Gästerna satt under parasoller på uteserveringen. Restaurangen byggdes i slutet av 1930-talet och ärvde benämningen Byttan från sin 1800-talsföregångare på platsen. I dag heter restaurangen officiellt Park Hermina.
Foto: Vykort ur Olle Vallerheds samling/Tack till Olof Vallerhed
Byttan i all sin glans på ett cirka 70 år gammalt vykort. Gästerna satt under parasoller på uteserveringen. Restaurangen byggdes i slutet av 1930-talet och ärvde benämningen Byttan från sin 1800-talsföregångare på platsen. I dag heter restaurangen officiellt Park Hermina.

Byggnadens unika kvalitéer var helt vägledande, också för utformningen av konstmuseet, som trots sin volym och verksamhetsstatus fick underordna sitt uttryck, för att låta Byttans volymer och karaktäristiskt svävande valvbågar stå fram som det starkaste byggda elementet i stadsparken.

Utan förståelse för denna nationellt erkända byggnad har restauratörerna nu olovligt uppfört en konstruktion som helt förstör byggnadens uttryck och idé. Man har dolt ett unikt byggnadsverk bakom ett sol- och regnskydd som vi kan finna var som helst där restauranger drivs.

Vi, arkitekter med relation till Kalmar, begär att samhällsbyggnadsnämnden skyddar denna unika byggnad och beslutar om att det ”sol- och regnskydd” som byggts framför Byttan, omedelbart rivs och avlägsnas från platsen.

Johan Kjellnäs

Joao Pereira

Ingrid Svefors

Olof Thedin

Ewa Bjerler

Maria Agestam

Maria Rutensköld

Malena Strömberg

Arne Persson

Moe Storm

Mats Dahlström

Leo Eriksson

Åke Brisvall

Johan Lunde

Olle Utterback

Björn Tallhage

Anneli Samuelsson

Helen Nordin

Nick Flygt

Göran Olsén

Claes Thörnblad

Erik Meijer

Stefan Larsson

Gunnar Magnusson

Bo Tallhage

Peter Engström

Lova Strindberg

Järda Blix

Eva Kellander

Linda Camara

David Falk

Agnieszka Gruszka Adamaszek

Fredrik Genberg

Aron Aspenström

Inger Strindberg

Bo André

Jan Molander

Emil Jacobsson

Bo Thunberg

Staffan Strindberg

Arkitekter SAR/MSA, LAR/MSA, FPR/MSA