Debatt

Slopa manlig rösträtt – låt kvinnorna styra

Debatt Artikeln publicerades
Låt kvinnorna ta över och släpp inte in karlarna i valbåsen igen förrän de börjat uppföra sig civiliserat.
Foto: Dan Hansson/TT
Låt kvinnorna ta över och släpp inte in karlarna i valbåsen igen förrän de börjat uppföra sig civiliserat.

Som feminist tror jag på att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter att forma sina liv. Verkligheten är en annan.

Manifestationer av det strukturella förtrycket mot kvinnor är utbrett: sexuellt våld, mäns våld mot kvinnor, sexköp, pornografi, sexuella trakasserier, sexistisk jargong, kvinnolöner med mera.

Mansrollen som vi känner den djupt perverterad. Rent generellt är det män som står för den överväldigande andelen våldsbrott i det svenska samhället. Antingen, genom att aktivt begå övergrepp eller passivt underlåta att agera mot dem som gör det. Tolv procent av alla svenska män uppger att de har köpt sex i Sverige eller utomlands, främst i Tyskland eller Thailand. Den kvinnoförnedrande pornografin produceras och konsumeras mestadels av män.

På samma sätt står mestadels män för alla sexualbrott, mord och andra brott i samhället. 10,7 procent av alla svenska kvinnor – cirka en halv miljon – uppgav 2017 att de blivit utsatta före ett sexualbrott enligt Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU). Och den siffran har stigit från föregående år.

2017 anmäldes cirka 22.000 fall av sexuella övergrepp varav drygt 7.000 våldtäkter, och mörkertalet är enormt. Av våldtäkterna begås 99 procent av män medan offren för våldtäkterna till 98 procent är kvinnor. Det absoluta flertalet av våldtäkterna sker inomhus av en närstående till kvinnan, en person hon har eller har haft en relation med.

Enligt ”Slagen dam”-utredningen från 2001 har 35 procent av alla gifta kvinnor någon gång blivit slagna av sin make, medan drygt hälften av de skilda kvinnorna blivit misshandlade av sin exmake. Totalt har 56 procent av alla svenska kvinnor mellan 15 och 64 år utsatts för sexuella trakasserier. Varje år mördas dessutom cirka 17 svenska kvinnor av sin partner eller expartner.

Våldtäkter på Finlandsfärjorna har blivit så vanliga att de ofta bara blir en notis i tidningen. Samma sak gäller våldtäktsepidemin på svenska musikfestivaler. Likadant med tafsande och kladdande på dansgolv och i publikhav. Ett lysande undantag är emellertid ”Statement Festival” som arrangerades i Göteborg under sommaren 2018. Detta var en festival helt fri från män, och inte ett enda sexualbrott rapporterades – surprise surprise!

När vi ser de framsteg för kvinnor som gjorts i samhället så är det nästan uteslutande kvinnor och kvinnoorganisationer som genomdrivit dessa förändringar. Föreningar som ROKS, Unizon, MeToo-rörelsen, Stödstrumporna, Kvinnofronten, Grupp 8, Statetment festival, Alla Kvinnors hus, Sveriges Kvinnolobby, Vänsterpartiet (Riksdagens första feministiska parti, med den mest kvinnodominerade partistyrelsen), S-kvinnor, Liberala kvinnor, Centerkvinnor, Feministiskt initiativ, Glöm aldrig Pela och Fadime, Varken Hora eller Kuvad med många fler. Knappast någon av de progressiva lagar eller reformer som förbättrat för kvinnor hade kommit tillstånd utan kvinnligt systerskap, inte sällan med systerskap över blockgränserna. Nu menar inte jag på något sätt att dessa organisationer jag räknat upp håller med mig om att begränsa den manliga rösträtten för en period.

Män, män, män, problemet är – lite tillspetsat – alltid män. Jag inser att det är en inskränkning av demokratin att inte låta män rösta eller representera det svenska folket, men efter årtusenden av patriarkalt förtryck, med några decennier av framsteg på jämställdhetsområdet, börjar det nu barka åt helvete igen. Vi såg det i det senaste valet där SD största parti bland män. För utförligare information om SD och antifeminismen läs gärna Anna-Lena Lodenius ”Antifeministerna – Sverigedemokraterna och jämställdheten” från 2018.

Det pragmatiska i en så här alarmerande situation vore därför att under säg fyra mandatperioder låta endast Sveriges kvinnor rösta och representera landet, tills dess pojkar och män börjat uppföra sig civiliserat igen, då ska givetvis rösträtten även omfatta dem igen. Men vägen dit är lång. I ett kvinnoseparatistiskt rum skulle kvinnor med alla sannolikhet våga skapa flera av de lagar som är nödvändiga för att uppnå riktig samhällelig jämställdhet.

Varför skriver jag då detta just nu. Jo, därför att vi i Sverige har fått allt starkare krafter som vill begränsa kvinnors liv. Krafter med parlamentariskt inflytande som Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna som till exempel lade ned Jämställdhetsmyndigheten, vill begränsa aborträtten samt vill kasta många av kvinnors rättigheter på soptippen. Jag bävar verkligen inför de kommande årens riksdagsval. Avskaffa därför den manliga rösträtten och rätten till manlig politisk representation på prov i fyra mandatperioder nu!

Jag är också den första att avsäga mig min rösträtt om alla andra män gör det efter mig. Så om du inte är beredd avskaffa mäns röst- och representationsrätt i fyra mandatperioder för alla kvinnors skull, gör det för din mammas, styvmors, mormors, farmors, systers, halvsysters, dotters, dotterdotters, flickväns, sambos, eller frus skull.

Patrice Soares, S-debattör