Debatt

Socialdemokraterna har lämnat walk-over

Sjukvårdspolitik Artikeln publicerades
Mörka moln över Oskarshamns sjukhus och sjukvården i allmänhet. Majoriteten och Socialdemokraterna ska inte beskyllas för att avsiktligt ha landat regionen i dagens krisläge, men de gör för lite, anser oppositionen M och KD.
Foto: Roger Carlsson
Mörka moln över Oskarshamns sjukhus och sjukvården i allmänhet. Majoriteten och Socialdemokraterna ska inte beskyllas för att avsiktligt ha landat regionen i dagens krisläge, men de gör för lite, anser oppositionen M och KD.

Just nu kämpar Socialdemokraterna i Region Kalmar län med näbbar och klor för att försöka tvätta bort den dåliga bildsättning de ådragit sig eftervinterns och vårens politiska fadäser.

Det ena misslyckandet har avlöst det andra; nedläggningen av intensiven på Oskarshamns sjukhus, stängningen av onkologen på Västerviks sjukhus, nedläggningen av persontrafiken på järnväg till Oskarshamn, personalflykten och skenande ekonomiska underskott. Det tidigare skyltfönstret i svensk landstingspolitik har försatts med brunpapper likt många av de forna butiksfönster som idag gapar tomma runtom i de flesta av Kalmar läns mindre orter.

Hur kunde det bli så här? Socialdemokraterna ska inte beskyllas för att avsiktligt och med illa uppsåt ha landat regionen i dagens krisläge – men likväl har åratal av fel, eller uteblivna, politiska beslut lett till dagens situation. Det kan inte Socialdemokraterna svära sig fria från. Den dåliga publicitet Region Kalmar län nu får utstå är till stor del självförvållad. Vanskötseln och det bristande politiska ledarskapet är helt enkelt resultatet av Socialdemokraternas oförmåga att göra vad de fick väljarkårens förtroende för: att verka för Region Kalmar läns bästa.

Socialdemokraternas förkärlek för att jämt ställa skattesänkningar mot förbättrad välfärd är felaktig – sänkt skatt leder nämligen till bättre välfärd, hur mycket sossarna än förnekar det, för när det lönar sig för fler att arbeta så fylls skattesystemet med mer pengar som sedan kan fördelas ut i välfärden. Deras prat om skatter gör dock oss oroliga för vad som komma skall - det vanliga när Socialdemokraterna inte förmår upprätthålla samhällslöftet: en skattehöjning. Det är det sista vanligt folk behöver, särskilt som en höjd skatt främst skulle användas till att fylla svarta hål – inte till att utveckla verksamheten.

Moderaterna och Kristdemokraterna har under en lång tid propagerat för en annan väg än den inslagna. Vi vill förändra det ekonomiska arbetet i regionen så att problem kan åtgärdas tidigare, vi vill förbättra personalpolitiken så medarbetarna stannar kvar och beroendet av hyrbemanning minskar. Vi vill satsa oss ur krisen istället för att gömma oss i regionhusets mötesrum och lyssna på solskenshistorier medan verkligheten på golvet blir allt tuffare. Socialdemokraterna har reducerats till ett gäng trötta förvaltare, utan visioner för hur Region Kalmar län ska lyftas ur krisen. Det kallas walk-over.

Malin Sjölander (M)

Jimmy Loord (KD)

Pär-Gustav Johansson (M)

Anders Andersson (KD)

Carl Dahlin (M)

Jonas Lövgren (M)

Oppositionsråd, Region Kalmar län