Debatt

Tala om vad regionen ska spara på

Debatt Artikeln publicerades

Återigen ställs frågan av borgare i insändartext: vad får vi för skattepengen?

Som vanligt med borgare och denna fråga så får läsaren av insändaren inget svar.

Ska vi med utgång från det anta att borgare sätter så inkompetenta politiker på höga poster att dessa helt enkelt är okunniga om vad de får för skattepengen?

För vi får ju en hel del även för skatten till landstinget, eller regionen som det nu heter. Jag är medveten om vad vi får för det vi betalar in. Är jag nöjd med allt? Kanske inte men jag vet vad jag betalar för.

Om nu insändarskribenterna ifråga inte är nöjda med vad skatten betalar för och använder sig av frågan som retorisk så blir ju min motfråga, vad vill borgarna att regionen skall avhända sig för något, vad är ni inte nöjda med?

• Är det kulturen?

• Är det kollektivtrafiken?

• Är det försöken att utveckla regionerna?

Återkom gärna när ni antingen lärt er vad ni sitter och debatterar om i regionstyrelsen eller när ni kan svara på frågan ni ställer och talar om vad ni inte vill ha i regionbudgeten.

Ulf Åman, fri vänsterdebattör