Debatt

Tillsammans kan vi förhindra självmord

Debatt Artikeln publicerades

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta fokus på arbetet med att förhindra självmord.

Varje år tar ungefär 1500 personer i Sverige sitt liv. Det är 1500 för många! Mänskliga tragedier och omfattande lidande följer med i varje dödsfall. Det är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda.

Samtidigt vet vi att det finns effektiva och väl prövade metoder som gör det möjligt att förebygga och förhindra självmord. Under förra mandatperioden arbetade vi hårt för att få alla kommuner, landstinget och andra berörda myndigheter och företag att få förståelse, insikt och hitta åtgärder tillsammans. Bland annat togs ett länsövergripande handlingsprogram fram för att förebygga självmord. Som första län i Sverige har Region Kalmar län i samverkan med blåljusverksamheterna tagit fram ett Standardiserat Vårdförlopp för Suicidprevention (SVFSP) samt första hjälpen till psykisk hälsa.

Genom att sprida kunskap men också genom att prata om självmord brett kan vi tillsammans lätta på de tabu och stigma som omgärdar psykisk ohälsa och självmord. Därför vill vi även uppmärksamma Suicide Zeros arbete och den stödkonsert Våga Fråga som de arrangerar den 14 september i Blomstermåla. Bara tillsammans kan vi förebygga självmord i Kalmar län.

Linda Fleetwood (V), oppositionsråd Kalmar län