Debatt

Vill inte privatisera universitetssjukhusen

Debatt ,

I dagarna gick Jonas Hellberg (S) till attack mot Sverigedemokraterna genom att insinuera att vi skulle vilja privatisera universitetssjukhusen vilket inte stämmer. Sanningen är att vi inte vill privatisera några universitetssjukhus.

Det förs överhuvudtaget ingen sådan diskussion i Sveriges riksdag. I själva verket för att regeringens lagförslag var så illa berett. Bland annat hade regeringen struntat i att analysera konsekvensen för patienter och medborgare vilket är en förutsättning när man föreslår en ny lag inom detta område. Flertalet av remissinstanserna var kritiska till regerings förslag bland annat myndigheten Vårdanalys och Inspektionen för vård och omsorg.

Även en majoritet av landstingen, däribland Jonas Hellbergs S-styrda landsting som Kronoberg, Östergötland, Örebro, Skåne och Dalarna är kritiska eller avstyrkte förslaget. När man föreslår en lagstiftning krävs det grundlighet, fakta och inte ett antal tyckande och hypotetiska resonemang.

En lagstiftning är inget man kan ta fram över en natt, den påverkar patienter, personal och verksamheter. Därför måsta man vara noggrannare än vad regeringen är. Det är inte första gången som regeringen lägger fram lagförslag som inte håller måttet.

  Vi minns alla frågan om vårdvalet i primärvården där den tunga remissinstansen lagrådet sågade regeringens lagförslag vid fotknölarna. Regeringen borde fundera på varför så många remissinstanser gång på gång är kritiska till regeringens lagförslag.

  Kan sanningen vara att regeringens lagförslag är så dåligt underbyggda så att de inte duger?

  Per Ramhorn (SD)

  Talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor

  Mattias Bäckström Johansson (SD)

  Riksdagsledamot