Familj

Minnesord – Hans Wiström

Familj Artikeln publicerades

Lantbrukaren Hans Wiström, Ottenby Kungsgård, har som tidigare meddelats lämnat jordelivet i en ålder av 82 år.

Vi har, genom ledande roller under åren i Föreningsbanken och Ölands Bank, haft förmånen att ha Hans som ordförande i styrelsen. Hans hade en mycket tydlig bild över vad som var styrelsens respektive operativa ledningens uppgift. Hans fanns alltid där om man behövde fråga eller diskutera något ärende. Han var tydlig och kravställande vilket är bra egenskaper för en ordförande. Hans var alltid påläst och det var ingen idé att komma dåligt förberedd till ett styrelsemöte.

Hans hade en mycket god analytisk förmåga, i såväl lantbruksärenden som annan näringsverksamhet. Han pratade inte förändringar utan utveckling. Mottot var – det skall vara bra för kund och bank. I beslutsprocessen tittade han både på affärsmöjlighet och risk med framtiden för ögonen. När resultatet av ett beslut inte blev det förväntade tog han ansvar för beslutet.

Framtid och utveckling var Hans ledstjärna när Föreningsbanken och Ölands Sparbank gick samman och bildade Ölands Bank i slutet på 90-talet. När beslutet var taget hörde vi aldrig Hans säga ”det var bättre förr”. Vid en sådan förändring är det helt naturligt att det finns de som är negativa. Bearbetningen av detta underlättades av att Hans, som i egenskap av ordförande stod upp för beslutet.

Hans gillade utmaningar. En av de största utmaningarna måste ha varit när han tillsammans med familjen tog över arrendet på Ottenby Kungsgård. Med en tydlig målbild tog familjen sig an projektet. Såvitt vi som utomstående kan bedöma så har detta varit en lyckad satsning för familjen och för Statens Fastighetsverk, såsom ägare av gården.

Ottenby Kungsgård är idag en stolthet för Öland.

En stund som denna känner vi stor tacksamhet för att vi har fått arbeta tillsammans med Hans. Våra tankar går till makan Britt och barnen med familjer.

Lennart Ohlsson

Sonny Johansson