Insändare & Debatt

Den som behöver hjälp måste få hjälp

Insändare & Debatt ,
Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) manas i skarpa ordalag att ta itu med de orimliga konsekvenser den nya tolkningen av assistansreglerna fåt för många människor. Socialdemokratiska toppolitiker från samtliga kommuner i Kalmar län kräver att den som är i behov av hjälp ska få det.
Foto:Christine Olsson/TT
Barn, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) manas i skarpa ordalag att ta itu med de orimliga konsekvenser den nya tolkningen av assistansreglerna fåt för många människor. Socialdemokratiska toppolitiker från samtliga kommuner i Kalmar län kräver att den som är i behov av hjälp ska få det.

Till statsrådet Åsa Regnér.

Vi har under den senaste tiden kunnat ta del av debatten kring personlig assistans. Även i vårt län finns flera exempel på människor som drabbats. Det har handlat om människor som fått se sina assistanstimmar kraftigt minska, fått nej till dubbel assistans eller fall där rätten till assistans helt upphört.

Vi anser inte detta vara rimligt. LSS har gett människor möjlighet att leva ett värdigt liv. Det har betytt frihet och betydligt större självständighet. Rent krasst har det i flera fall även inneburit stora samhällsekonomiska vinster.  Människor har tack vare personlig assistans kunna arbeta, ha en egen försörjning och bidra till samhället.

Självfallet är vi medvetna om den stora kostnadsökning som skett inom LSS sedan lagen infördes för drygt 20 år sedan. Att man tar till krafttag mot det utbredda fusket är givetvis något som måste göras. De konsekvenser som vi nu får ta del av är dock inte rimliga. Det handlar om människor som genom ett enkelt beslut fått sin assistans neddragen från drygt 100 timmar per vecka till mindre än 20. Detta utan att de personliga omständigheterna på något sätt förändrats. Andra exempel är när man tvingas tacka nej till ett arbete då assistansen dragits in. Många anhöriga har tvingats ta stora delar av ansvaret själva. Handläggningstiderna för ett överklagande är också orimligt långa.

  Från politiskt håll måste nu något göras. En human assistans måste säkerställas så att den som är i behov av hjälp också får detta. Den nya tolkningen av reglerna får som vi nämnt konsekvenser som på inget sätt kan beskrivas som rimliga. Vi är övertygade att man kan göra detta samtidigt som man stramar åt de avarter vi sett och kommer till rätta med det fusk som bevisligen har förekommit.

  Anders Henriksson (S), ordförande Socialdemokraterna i Kalmar län

  Roger Holmberg (S), ordförande Socialdemokraterna i Kalmar

  Johan Persson (S), ordförande kommunstyrelsen i Kalmar

  Ann-Marie Fagerström (S), ordförande kommunstyrelsen i Emmaboda

  Henrik Nilsson Bokor (S), ordförande kommunstyrelsen i Torsås

  Michael Svanström (S), vice ordförande kommunstyrelsen i Nybro

  Matilda Wärenfalk (S), vice ordförande kommunstyrelsen i Mörbylånga

  Ilko Corkovic (S), ordförande kommunstyrelsen i Borgholm

  Robert Rappako (S), vice ordförande kommunstyrelsen i Mönsterås

  Jonas Erlandsson (S), vice ordförande kommunstyrelsen i Högsby

  Peter Wretlund (S), ordförande kommunstyrelsen i Oskarshamn

  Helen Nilsson (S), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen i Vimmerby

  Rosie Folkesson (S), vice ordförande kommunstyrelsen i Hultsfred

  Thomas Kronståhl (S), ordförande kommunstyrelsen i Västervik