Insändare & Debatt

Hur sköts egentligen Södermöre pastorat?

Allan Johansson Vinterbo ,

I en tidigare insändare konstaterades att Halltorps prästgård står tom och oanvänd sedan Södermöre pastorat kastat ut den barnfamilj som varit hyresgäster.

Detta skedde trots familjens vädjan och ett upprop av över 130 personer. I uppropet betonades främst mänskliga och humanitära värden som bör vara vägledande för kyrkan.

I insändaren konstaterades vidare att pastoratet förlorat cirka 8 000 per månad på att låta en stor prästgård om 210 kvadratmeter på två plan stå tom och oanvänd.

Nu i november har prästgården varit utan hyra i 22 månader och detta fortgår åtminstone i början av 2016. Pastoratet har alltså förlorat 24 månadshyror, det vill säga minst 192 000 kronor, på att välja att ställa prästgården tom i stället för att låta familjen bo kvar åtminstone under den tid som särskilda omständigheter motiverade detta.

  Ett högt pris för omänsklig och inhuman hantering av ett pastorat!

  En modern byggnad och anrik prästgård lämnas alltså tom, oanvänd och utan hyresinkomst till följd av en machopolitik i en tid då bostadsbrist råder och hela landet har svårigheter att få "tak över huvudet " till alla som är i akut behov av detta.

  Jag har i kyrkonämnd och kyrkofullmäktige förordat en annan human, mänsklig och även ekonomisk linje. Men motsatsen har dominerat vilket nu drabbar pastoratet även ekonomiskt.

  Därför har jag inte sett det möjligt att längre kunna företräda de värderingar och visioner som bör vara vägledande. Jag har lämnat in en anmälan om utträde ut Södermöre pastorat från och med 2016.

  Kyrkoavgiften om 1,64 betalas även för årets sista månader så man är betalande medlem till årets slut, även om utträde anmälts senast den sista oktober. Jag anmälde alltså att jag avsåg fullgöra mitt uppdrag som kyrkofullmäktige så länge jag betalade.

  Fick dock ett samtal med kyrkoherden uppgift om att detta ej var möjligt. Jag ska därmed betala en medlemsavgift två månader utan att medlems rättighet och utan att tillåtas att fullfölja mitt uppdrag som folkvald för ÖFA under denna tid!

  I mitten av denna vecka fick ledamöterna i Södermöre Kyrkofullmäktige handlingarna till sammanträde den 12 november. Där finns frågan om avyttring av Halltorps prästgård med. Detta utskick har jag inte fått del av trots att jag visat intresse för ärendet. Eller kanske därför. Ibland handlar ledningen snabbt för att undvika kritik och avvikande meningar.

  Vi är många som upplever att en öppen folkkyrka för alla bör ta en annan mer mänsklig och demokratis väg för alla - även för kritiker och människor med avvikande meningar.