Insändare & Debatt

Mötesplatser för andlig utveckling

Insändare & Debatt ,

Halltorps prästgård byggdes vid den anrika gamla försvarskyrkan i slutet av 1800-talet genom stora insatser och uppoffringar av den lilla socknens folk.

Därefter har prästgården varit bostad åt församlingens olika präster och samlingsplats för olika aktiviteter i över ett sekel.

För några år sedan anställdes en ny församlingspräst för Halltorp-Voxtorp. Hon välkomnades inte minst eftersom hon som kvinna kunde bryta den i övrigt totala manliga dominansen bland prästerna. Församlingsprästen med familjens två små barn flyttade in i Halltorps prästgård 2010.

En konflikt utbröt mellan å ena sidan kyrkoherden med kyrkorådets presidium och å andra sidan församlingsprästen. Konflikten ledde till att ledningen lyckades få igenom en uppgörelse om uppsägning 2013. Cirka 130 personer, främst församlingsbor, skrev på ett upprop med vädjan att familjen skulle få bo kvar åtminstone under den tid då prästgården ändå skulle stå obebodd. Men ledningen för det nyvalda pastoratet följde kyrkoherdens och ordförandens linje.

  Prästgården i Halltorp står fortfarande utan hyresgäst - oanvänd - efter tre år. Detta mitt i en kommun och nation som har svår bostadsbrist.

  Södermöre pastorat och dess kyrkoavgiftsbetalare (1,63 kr per beskattningsbar hundralapp) har också drabbats av politiken.

  Med en månadshyra på säg 9 000 kronor (långt under marknadsvärdet) uppgår de förlorade hyresintäkterna till och med augusti i år till 298 000 kronor. Det är priset för en politik som associerar Södermöre pastorat med den linje som tillämpades under Mörekonflikten på 1930-talet. Det är alltså flera människors kyrkoavgifter för hela livet som hanterats på detta sätt!

  De senaste dagarna har vi i bygden fått ett meddelande om att den första aktiviteten på flera år ska hållas som en ”familjegudstjänst” vid Halltorps prästgård söndagen den 28 augusti.

  Som tidigare folkvald i kyrkoråd, kyrkostämma samt i pastoratets kyrkofullmäktige och kyrkostyrelse vill jag föra dessa frågor och funderingar vidare.

  Reflektera över Halltorps prästgård och hanteringen av det kulturarv som den representerar. Och viktigast av allt, i nutiden skapar vi framtiden. Hur ska vi skapa forum – mötesplatser - för lokal och global andlig utveckling?

  Hur ska vi bidra till ett samhälle som ger oss alla möjlighet att handla och utvecklas enligt våra bästa stämningars längtan?

  Människan främst – se människan!

  Allan Johansson, Vinterbo, f d medlem och folkvald i Södermöre pastorat