Insändare & Debatt

Öppna gränserna för hbtq-personer

Insändare & Debatt ,
Jenny Edberg (M), vice ordförande för Öppna Moderater – Moderaternas HBT-förbund.
Foto:Jonas Norén
Jenny Edberg (M), vice ordförande för Öppna Moderater – Moderaternas HBT-förbund.

Under hösten har flyktingmottagandet nått nya rekord då närmare 150 000 asylsökande har kommit till vårt land under 2015.

Den svenska inställningen till flyktingar har kraftigt förändrats: Från den välkomnande attityd och stora engagemang som fanns när den lille flyktingpojken Alan Kurdi hittades död på en strand i Turkiet, till dagens situation där alltfler svenskar vill stänga landets gränser.

För Öppna Moderater är frågan om asylsökande självklar. Vi tar vår hedersordförande Fredrik Reinfeldt på orden och fortsätter att hålla våra hjärtan öppna i frågor som gäller flyktingmottagande. Hans smått legendariska citat har blivit alltmer aktuellt då i princip alla riksdagspartier numera talar om volymer och om ett andrum i flyktingmottagandet, så även vårt eget parti.

Vi vill att Sverige även fortsättningsvis ska vara en tydlig humanitär röst för nödlidande världen över och ha en generös flyktingpolitik. Dock vill vi se ett skiftat fokus där förföljda hbtq-personer hädanefter ges företräde i asylprocessen.

    Situationen för hbtq-personer i många av världens länder är ytterst svår. Homosexuella relationer är förbjudna i drygt 70 länder och i närmare tio av dessa utdöms dödsstraff. Även om läget långsamt blir bättre på många håll finns fortfarande oerhört mycket att arbeta med och där kan Sverige bidra.

    Genom vår utrikes- och biståndspolitik kan Sverige spela en viktig roll för att stärka mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Men vi kan även med vår flyktingpolitik sända en tydlig signal - som inte ska kunna missuppfattas - om att vi står upp för dessa ideal och människans rätt att älska en annan person av samma kön. Utlänningslagen är tydlig med vilka som ska få uppehållstillstånd i Sverige. Bland de grunder som räknas upp finns kön och sexuell läggning. Ändå tas inte flyktingar som är hbtq-personer på tillräckligt stort allvar. Därför krävs här en förändring.

    Vi menar att asylprocessen inte fungerar tillfredsställande och att bemötandet och behandlingen av hbtq-flyktingar är godtycklig och inkonsekvent. Hbtq-kompetensen måste därför bli tillräckligt stor hos ansvariga myndigheter, främst hos Migrationsverket och de domstolar som hanterar migrationsfrågor. Sverige ska leva upp till den dröm om frihet och trygghet som asylsökande hbtq-personer bär med sig när de söker sig till vårt land.

    Sverige har vidare allt att vinna på en omlagd kurs i vilka som ska prioriteras i asylprocessen. Inom den mångfacetterade hbtq-världen finns en tradition av framåtanda, nytänkande, entreprenörskap samt ren och skär glädje som skulle kunna komma vårt land till gagn ur andra perspektiv än de rent humanitära. Alla som besökt en Pridefestival vet vad vi talar om.

    Låt oss därför stöpa om Sveriges flyktingpolitik i en helt ny riktning. För en förändrad flyktingpolitik, där hbtq-personer prioriteras och välkomnas till Sverige, öppnar Öppna Moderater gärna sina hjärtan på vid gavel.