Insändare & Debatt

Religionsfrihet bör gälla alla i Sverige

Bo Lindberg ,

Enligt en artikel i tidningen Östra Småland/Nyheterna, har en grupp kristna hotats och tvingats att lämna asylboendet, efter eget val, då situationen blivit hotfull.

Orsaken hade varit att de bar kristna symboler i form av kors runt halsen. Här i Sverige har vi religionsfrihet, och skall visa respekt för människor som tillhör olika religioner och församlingar.

Det är inte acceptabelt att en grupp, förmodligen muslimer, tar sig den rättigheten till ett dylikt uppförande. Här har en myndighet ett ansvar att informera vad som gäller i det svenska samhället. Vi skall informera om att här finns en frihet att utöva och tillhöra den religion som var och en valt, eller helt stå utanför.

Ingen utomstående bör och skall inte har några synpunkter på det egna valet av religion. Muslimer har ju sina moskéer och kvinnorna bär mestadels huvudduk, då kan också de kristna ha sina kors, tycker en som tillhör svenska kyrkan, på gott och ont, som svenskar i allmänhet...

    I vissa religioner eller etnisk tillhörighet, tycks acceptans av oliktänkande inte vara självklart.