Insändare & Debatt

Subventionerna det talas tyst om

Insändare & Debatt ,

I en intervju i Östra Småland/Nyheterna den 25 januari beklagar sig OKG:s nye vd över att kärnkraften straffas med avgifter medan förnybara energislag subventioneras.

Det är en bild som kärnkraftsindustrins försvarare målat upp i många år. I själva verket är det som att sila mygg och svälja kameler.

Finansieringen när den svenska kärnkraften byggdes upp skedde med statliga lånegarantier, pengar ur ATP-fonderna till mycket låg ränta och gynnsamma avskrivningsregler. Nationalekonomen Åke Sundström, som länge arbetade på finansdepartementet, har beräknat att landets skattebetalare och ATP-fonderna under 40 år gått miste om upp till 200 miljarder kronor, omräknat i 2010 års penningvärde.

Idag subventioneras kärnkraften på två sätt. Dels betalar operatörerna för litet för att ta hand om det farliga avfallet och uttjänta reaktorer. Statens egen expertmyndighet menar att avfallsfonden är klart underfinansierad och riksdagen alltså borde höja avgiften kraftigt. Kommande generationer svenskar får betala.

    Dels slipper reaktorägarna undan med alldeles för låga försäkringar för en eventuell katastrof. Det går inte att beräkna värdet för den ”subventionen”, men om en olycka inträffar är det vi medborgare, inte reaktorägarna, som betalar. Här kan vi lära oss av Tjernobyl och Fukushima.