Insändare & Debatt

Sveriges fredspolitik hänger på en skör tråd

Insändare & Debatt ,

Den 25 maj kommer Sveriges riksdag att rösta om Sverige ska skriva på det så kallade värdlandsavtalet. Ett avtal som ger den krigslystna militärorganisationen Nato rätt att placera ut sina soldater såväl som militär utrustning var de än känner för i vårt avlånga land.

Med en underskrift på detta avtal förkastas den alliansfrihetspolitik som Sverige har kunnat stoltsera med i över 200 år till att istället ansluta oss till en militärpakt vars främsta uppgift är att omringa Ryssland och säkerställa de imperialistiska stormakternas kontroll över naturresurser och oljekällor i mellanöstern.

Sett till storleken på denna fråga har debatten lämnat mycket i övrigt att önska då den, trots nära deadline, ännu inte tagit ordentlig fart. Man kunde önska att politiker, oavsett maktinflytande, vågade göra sig hörda i denna fråga eftersom Nato-motståndet finns utbrett på hela den politiska skalan. Men vi i Aktionsgruppen Nej till Nato Nybro misstänker att dessa fredsvänner inte våga bestrida partilinjens ställningstagande i syfte att undvika hårda rapp av partipiskan.

En som dock vågar bestrida partipiskan är Skånska Dagbladets chefredaktör Lars J Eriksson (C) som i en ledare förra året nyanserade det så kallade hotet från Ryssland. ”Att tro att landet skulle hota Sverige är något mindre begåvat än att tro på gröna män från mars. Ryssland är trots senare års upprustning militärt svagt, landet skulle på sin höjd kunna stå emot Nato en eller två veckor vid en militär konfrontation.”.

    Vi kan bara instämma med Lars och i sammanhanget tillägga att Ryssland har endast en enda militärbas placerad i utlandet. Man ska dock inte stirra sig blind på frågan om Ryssland. Natomotstånd måste främst grunda sig på kampen för ett Sverige i fortsatt fred och neutralitet genom ett värnande om vår alliansfrihet som ett godkänt värdlandsavtal skulle sätta stopp för.

    Vi vädjar därför till alla politiker där ute, oavsett partifärg, att likt Lars J Eriksson kraftfullt protestera mot riksdagspolitikernas bollande med den svenska säkerhetspolitiken. Den svenska fredspolitiken hänger på en skör tråd.

    Johan Karlsson, Aktionsgruppen Nej till Nato - Nybro

    Nick Mobaraki, Aktionsgruppen Nej till Nato - Nybro