Insändare & Debatt

Till Norrliden är alla välkomna

Insändare & Debatt ,
Sommarcaféet är ett av många gemenskapsinitiativ i den färgstarka Kalmarstadsdelen Norrliden på senare år.
Foto:Sara Kollberg
Sommarcaféet är ett av många gemenskapsinitiativ i den färgstarka Kalmarstadsdelen Norrliden på senare år.

Norrliden, en stadsdel i Kalmar där hela världen möts och man trivs med varandra. Många känner en stolthet över att bo i Norrliden, där vi håller ihop och gör saker tillsammans.

Idéer och planer för framtiden finns och de är många. Norrliden är en stadsdel i ständig utveckling. En stadsdel som byggdes i slutet på 60-talet som en del av det så kallade miljonprogrammet.

De som i dag bor i Norrliden, drygt 3 500 personer, gör det med stolthet. Det är olika nationaliteter; kulturer från Sverige, Sydamerika, Asien, Afrika, Mellanöstern, södra Europa. Norrliden finns med mig och alla andra och vi kommer att kämpa för att vår fina stadsdel ska få fortsätta vara en levande stadsdel med mångfald, tolerans, solidaritet.

Genom åren så har alla jag mött och lärt känna haft en åsikt om Norrliden. En del talar om 70 och 80-talet som en tid, då det var bråkigt och stökigt i Norrliden, precis som i många andra stadsdelar, men stadsdelen fick då en oförtjänt stämpel och ett rykte som ett ”problemområde” där allt dåligt samlas. En sociolog skulle nog förklara det med att 70-talet ju förde med sig en hög inflation där vi under många år hade nolltillväxt i landet, många blev arbetslösa. Detta präglade säkert olika stadsdelar, också Norrliden, där även arbetslösheten fanns under 70- och 80-talet.

  Jag har nu bott i Norrliden i cirka fem år och trivs väldigt bra med alla människor. Det finns en omtanke, öppenhet, nyfikenhet som präglar hela Norrliden där olika intresseföreningar finns. Kyrkan, med en ledning som engagerar sig i sin stadsdel! Här finns kyrkan med som en naturlig aktör och del av vardagen för alla nationaliteter i vår stadsdel. Vi har också olika kulturella evenemang som bland annat stöds av olika företag, kommunen, frivilliga med flera. I år kommer ytterligare evenemang att arrangeras.

  Mina föräldrar var flyktingar, jag är andra generationen och förstår, vet vad det innebär att ständigt känna sig hotad till livet, vara utsatt för förföljelse, förtryck på grund av sin religion, hudfärg, etniska tillhörighet, sexualitet, politiska hemvist.

  Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att visa solidaritet med människor som är på flykt, detta ska vi fortsätta med. Självklart ska vi se till att hjälpa människor ”på plats” men ibland så går inte det på grund av kriget, förtryckets karaktär.

  Det som nu sker i Syrien med omnejd visar hur viktigt det är att vi hjälper de som är utsatta. Jag har själv lärt känna en familj från Syrien som består av två vuxna och fyra barn. De kom i slutet av januari och känner stor tacksamhet över att Sverige tagit emot dem. Jag märker hur gärna de vill ha arbete, utbilda sig, men först vill de lära sig svenska.

  Jag har talat med familjen om deras drömmar. Pappan Raji vill gärna lära sig svenska och hitta ett jobb så fort som möjligt för att bli helt självförsörjande. Modern Delel vill gärna jobba med barn och hoppas få lära sig mer svenska, men måste nu vara hemma med barn som ännu inte fått en förskoleplats. Deras äldsta dotter Aya går på SFI och lär sig svenska väldigt fort. Hon drömmer om att få utbilda sig till apotekare. Deras son Mustafa är väldigt duktig, en naturbegåvning i fotboll, spelar redan i ett av Kalmars mest kända lag och ska snart till Helsingborg, uttagen som en av få i landet, för att Real Madrid kommer med talangscouter till Sverige och ska titta på unga lovande spelare.

  Jag möter familjen flera gånger i veckan, De är tacksamma över att slippa kriget och hoppas att familjen ska kunna hålla ihop i framtiden, även om de ständigt känner oro över sina släktingar i Syrien. De trivs i Norrliden och tycker att de svenskar man mött är snälla människor. Till Norrliden är alla välkomna.