Insändare & Debatt

Utbildningsbehovet är enormt

Insändare & Debatt ,
Det behövs ideella krafter för att hjälpa de nyanlända. Som att lära ut hur man tar simtag.
Foto:Helen Edvall
Det behövs ideella krafter för att hjälpa de nyanlända. Som att lära ut hur man tar simtag.

Jag känner mig privilegierad att få möta många nyanlända människor i olika situationer. Tillsammans berikar vi varandra. Och tillsammans har vi en lång väg att vandra.

Att utbildningsbehovet är enormt stort är en slutsats jag kommit fram till. I svenska språket gör många nyanlända stora framsteg, men andra kan behöva en spark i baken för att disciplinera sig att lära sig språket.

Nu under semestern bedriver vi en liten studiecirkel i datakunskap. Facebook på sin mobiltelefon är välbekant för de flesta, men många saknar e-mejl, och vet inte hur man gör tecknet @ på tangentbordet.

Arbetsmarknaden skriker efter kvalificerad arbetskraft, men i de flesta fall förutsetts att en anställd ska ha:

  · goda kunskaper i svenska

  · fackkunskaper inom arbetsområdet

  · kunskap om hur IT fungerar

  · körkort

  Men hur man öppnar en gaffelpärm, att man inte kan starta en bil på treans växel i uppförsbacke, eller att England ligger på en ö, är faktiskt inte en självklar kunskap för alla – inte ens om man bott i Sverige några år.

  Många har en god utbildning, och den är viktig att snabbt validera och ta vara på. Ändå är min erfarenhet att utbildningsbehovet bland de flesta nyanlända är enormt stort. Men här ska vi inte resignera, utan här behöver alla goda krafter samverka för att ta till vara den lika enorma resurs som våra nyanlända grannar utgör.

  Detta innebär också att det finns uppsjö av arbetstillfällen av så kallade enkla jobb: som studiecirkelledare i att lära ut elementär datakunskap; som språkstödjare och gå igenom innehållet i dagstidningen och hjälpa den svenskstuderande att inse att han/hon faktiskt känner igen många delarna av det långa ordet "trädgårdsmästarutbildning": träd-gård(s)-mästar-utbildning; som utförare av olika ROT-/och RUT-tjänster, och som handledare för dessa; som moraliskt stöd att kontakta en arbetsplats för att fråga om praktik, som inte behöver vara på heltid i tre månader, utan kan vara betydligt kortare (och ändå värdefull!).

  På det ideella planet kan det handla om att bistå med övningskörning för en nyanlända som håller på att ta körkort, eller lära ut hur man tar simtag.

  En utmaning är det förvisso att ta emot många nyanlända, men en utmaning som vi måste ta upp. Och då kommer vi att inse att den berikar både våra nya grannar och oss själva.

  Annika Stacke

  Församlingspräst och tillträdande koordinator för Växjö stifts coachning av församlingarnas arbete bland nyanlända