Insändare & Debatt

Valfriheten viktig inför kyrkovalet

Insändare & Debatt ,

Nomineringsgrupperna kontaktas nu för att förbereda kyrkovalet 2017. En av dessa bör namnet Öppen Folkkyrka för alla i Södermöre Pastorat (ÖFA).

ÖFA ställde upp och blev representerat i pastoratets kyrkofullmäktige för mandatåren 2014–2017

Vi som kandiderade för ÖFA har lämnat medlemskap i Södermöre pastorat.

Nomineringsgruppen kan dock fortsätta och medlemmar kan verka för dess program inför nästa val och mandatperiod. Om detta bedöms oframkomligt i pastoratet återstår alternativet att anmäla utträde.

    En sådan anmälan ska vara anmäld till pastoratets expedition senast den 30 oktober. De skyldigheter som är förenade med medlemskapet i Svenska kyrkan, bland annat den så kallade kyrkoavgiften, upphör därmed från och med 2017. Totalt betalar medlemmar i Södermöre pastorat 1,64 kr per beskattad hundralapp. Därav är drygt 30 öre så kallad begravningsavgift som ska betalas även av icke medlemmar medan återstoden alltså är en kyrkoavgift som tas ut av medlemmar via skatten.

    Möjlighet finns alltså att som förändra genom nomineringsgrupper eller att avstå genom att inte längre vara medlem. Anmälan om utträde ska ske senast den 30 oktober.

    För att kunna välja förutsätts kunskap om alternativen. Var och en ska givetvis göra som den vill. Valfriheten ska även gälla val av den organisation som anses verka enligt personlig övertygelse.

    Eftersom jag kontaktats som utsedd kontaktperson för nomineringsgruppen informerar jag om ovanstående och står till förfogande för ytterligare upplysningar.

    Allan Johansson, Vinterbo