Hela länsmuseets vinst försvann – museichefen: ”Nuvarande situation kan inte fortgå”

Kalmar län Artikeln publicerades
Örjan Molander på länsmuseets lager ute i Volvofabriken.
Foto: Mats Holmertz
Örjan Molander på länsmuseets lager ute i Volvofabriken.

Det är inte bara Eketorp utan även restaurangen och arkeologiverksamheten som går knackigt. Länsmuseet tappar 1,3 miljoner kronor.

– Vi tror att vi hamnar på ett nollresultat 2018, och vi har ett svagt eget kapital. Vi diskuterar nu med stiftarna hur vi kan skapa en stabilare ekonomisk situation. Annars har vi svårt att driva projekt med ekonomisk risk som exempelvis Eketorp, förklarar museichef Örjan Molander.

När länsmuseet beslutade att kliva av Eketorps borg var det efter långa diskussioner med Mörbylånga kommun och Statens fastighetsverk.

När det inte fanns några pengar och risken finns för en het torr sommar igen, kände museet att man inte vågade satsa igen. 2018 gick borgen ungefär 680 000 kronor back.

Lika mycket back går tillsammans restaurangen och arkeologiverksamheten.

Så det plusresultat på 1,3 miljoner kronor som länsmuseet räknat med, blir nu i trakterna av ett nollresultat.

Det här blir en ohållbar situation, menar Molander. Bara Eketorps borg har kostat länsmuseet sju miljoner kronor sedan 2005. Långt ifrån tanken att borgen skulle bära sig själv.

Länsmuseet har tidigare haft det betydligt kärvare. Ekonomin hade för en handfull år sedan varit mycket ansträngd under en tid. Det ledde till att landstinget 2013 gick in med en borgen på 6 miljoner kronor. Bakgrunden var en eftersatt förvaltning av länsmuseets samlingar och uppordning och flytt till nya moderna magasin.

I mars 2014 beslutade landstinget att skjuta till 4 miljoner under 2014 och 2,3 miljoner under 2015. Anslagen höjdes med 1,1 miljoner för 2015 och ett engångsbidrag på 800 000 kronor betalades ut som kompensation för utebliven höjning av lönebidragstaket.

Länsmuseets problem har hela tiden varit en svag balansräkning med ett svagt eget kapital

Förutom Eketorp finns två tydliga förklaringar: Ända sedan den startade har restaurangen haft problem att gå ihop, och arkeologiverksamheten har varit kostsam de senaste åren.

Nu pågår alltså diskussioner om att skapa en långsiktigt stabil ekonomisk situation.

– Nuvarande situation kan inte fortgå, förklarar Örjan Molander.

– Vi måste få en mer stabil ekonomi.

Nu när ni lämnar Eketorp, känns det som om ni kan andas ut lite?

– Ja, det gör det, men jag hoppas att det blir en bra lösning för Eketorp. Jag tycker att det hade varit rimligt att kommunen delat på risken med oss och gemensamt satsat på utvecklingsplanen som vi alla tre parter önskade.