216 träd ska fällas på kyrkogård

Norra kyrkogården Artikeln publicerades
Ovanpå försvarsanläggningen blir det en meditationsplats.
Ovanpå försvarsanläggningen blir det en meditationsplats.

216 träd planeras fällas när Norra kyrkogården byggs ut. Flera av dem har stort naturvärde.

Träden föll som furor när de nya bostäderna vid Kungsgårdsvägen började byggas.

Nu är det dags igen.

I samband med utbyggnaden av Norra kyrkogården förklarar kyrkan att de behöver ta ner 216 träd som alla har en diameter på över 40 centimeter.

71 av träden kommer att tas ner för att göra plats för gångar.

Ett gestaltningsprogram för utvidgningen av kyrkogården har tagits fram av Tengboms. Gångvägarna ska bli belagda med stenmjöl som passar för rörelsehindrade och samtidigt infiltrerar regnvatten.

Mot omgivande trafikerade gator anläggs avskärmande buskage.

Vid meditationsplatsen ovanpå ”Bunkern Henrik”, som den gamla försvarsanläggningen kallas, skapas en vattenspegel och sittplatser. Platsen ska nås från fyra håll med hjälp av trappor.

Det finns ett flertal äldre träd i området, främst ekar. Kring den gamla försvarsanläggningen dominerar bokträd. I området finns ett flertal rödlistade arter som har skyddsbehov.

Alla träd har klassats av ekologigruppen, och nio av de som ska tas ner bedöms som skyddsvärda eller särskilt skyddsvärda. Totalt har 333 träd klassats.

Här finns bland annat flera dubbelstammiga jätteträd och ett gäng jätteträd. Ett av de stora träden har en omkrets på över fyra meter, något annat har 3,5 meter i omkrets och ganska många är mellan två och tre meter grova.

Kyrkan har kontaktat länsstyrelsen och även kommunen för att höra vad de har att säga.

Fakta

Norra kyrkogården

Norra kyrkogården invigdes 1911 som begravningsplats och har utökats åt norr vid två tillfällen, 1939 och 1999. Den äldre delen är en strikt gestaltad miljö, de nyare mer naturliknande.

Visa mer...