30 meter plank kan få rivas

Kalmar Artikeln publicerades

Utan bygglov sattes ett nästan 30 meter långt och drygt två meter högt plank upp. När kommunen föreslog straffavgift på 15 000 kronor söktes bygglov.

Det var i juni som en granne reagerade på planket.

Kommunen var strax ute och tittade, och kunde konstatera att där fanns ett plank som var byggt utan bygglov på mark som enligt bestämmelserna inte får bebyggas.

11 juli ville kommunen se en ansökan om bygglov.

Det kom inte, och 24 juli fattade kommunen ett beslut: Fastighetsägaren fick till 22 augusti på sig att riva, annars föreslogs en straffavgift 14 457 kronor.

Ägaren kan så klart ansöka om bygglov i efterhand, vilket denne nu gjort när hotet om avgift presenterades. Men en ansökan om lov innebär inte att avgiften försvinner. För att bli av med den måste planket rivas.