70 nya lägenheter planeras på parkering

Stensberg Artikeln publicerades
Så här väntas nya husen bli.
Foto: Sandell Sandberg
Så här väntas nya husen bli.

Två svängda huskroppar planeras vid parkeringen och återvinningsstationen vid Folkets Park.

Under en handfull år har det planerats nybyggen i området kring Folkets Park.

Först skulle själva parken bebyggas. Sedan skulle det bli ett omsorgsboende. Men inte heller det var bra.

Förslaget nu, i den nya detaljplanen som ska ut på samråd, är att bygga på båda sidor om Stensbergsvägen.

Det är Hansa Bygg som fått en markreservation väster om Stensbergsvägen, och de kan nu presentera skisser på hur det kan bli.

De visar två svängda hus i fyra våningar. Det beräknas bli 60 till 70 nya lägenheter.

Tanken är att husen ska rama in korsningen vid Falkenbergsvägen och skapa en tydlig entré till området.

Det diskuteras också en centrumverksamhet i bottenplanen i norra delen av området.

Det är inte bara att bygga: Ledningar måste flyttas, ett parkstråk byggas och likaså parkeringsplatser. Kommunen räknar med att få lägga tio miljoner kronor.

FTI måste också flytta återvinningen. Den kan hamna borta vid djursjukhuset.

Parkeringen som försvinner har i dag 100 platser, och är populär bland de som jobbar på sjukhuset eller bor i höghusen. Den har vid en koll varit fullbelagd på dagen och till två tredjedelar belagd en kväll. Budet nu är att var och en får ordna sin egen p-plats, så det verkar inte bli någon ny allmän parkering.

Foto: Sandell Sandberg