800 000 satsades på arena - nu backar kommunen

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Skisser på den planerade kulturarenan i bastionen Johannes rex.
Foto: Tengbom
Skisser på den planerade kulturarenan i bastionen Johannes rex.

Nu backar kommunen om Bastionen. Det verkar inte bli någon arena. Om inte Riksantikvarieämbetet säger ja. 800 000 kronor har redan satsats i projektet.

– Vi har inte helt gett upp. Vi vill ha ett möte med Riksantikvarieämbetet om vad vi kan göra, säger kommundirektör Annette Andersson.

Kommunen har lagt ner 800 000 kronor på att låta Tengbom skissa på arenan. Sedan har kommunen satsat egna resurser, så det blir ju en slant till, konstaterar Andersson.

Det kanske känns lite tråkigt när ni lagt ned så mycket pengar?

– Absolut. Vi har inte heller sagt till politikerna att vi lagt det helt åt sidan.

Kommer ni att försöka använda skisserna någon annanstans, eller hamnar pengarna i sjön?

– Så länge vi inte sagt helt nej så lever förslaget. Men om vi kommer till att vi inte kan använda skisserna är det ju så. Och det är inte bra.

Under lång tid har Kalmar kommun försökt bygga en arena vid Bastionen, under hård kritik från en av grannarna.

Efter att Kalmar kommun för en handfull år sedan fick idén att bygga nya scenbyggnader vid bastionen Johannes Rex, blev en granne minst sagt irriterad, och överklagade beslutet.

Han fick rätt.

Men kommunen menade att nya bygget inte kommer att påverka 1600-talsmiljön vid muren.

Grannen hade under tiden ett motförslag, att man bygger en arena på stadshusets innergård.

Nyligen har kommunen återigen gått vidare med Arena Bastionen, och i ett yttrande till den förnyade bygglovsansökan skrev grannen att saken redan är prövad i högre instans och inget nytt har framkommit.

Grannen menade att byggnationerna skadar hur fästningen upplevs.

– Man kan undra om författarna till bilagan överhuvudtaget läst domen? skrev han.

Han undrade också varför kommunen skrev att de haft samarbete med länsmuseet, när museets chef sagt att han är emot bygget.

Han ”häpnade” också över referensen till Riksantikvarieämbetet som kommunen angett, eftersom myndigheten menar att kulturhistoriska värden förvanskas.

Han fick dock ett besked från bygglovchefen att de kommer att föreslå politikerna att säga nej till Arena Bastionen.

Varför fortsatte då kommunen försöka?

– I vår ambition att skapa attraktiva mötesplatser för både boende och besökare valde vi att skicka in en ny ansökan där vi kompletterade med helhetsbilden som vi tyckte saknades i underlaget, förklarar Annette Andersson.

Men kommunen har nu backat och drar tillbaka sin ansökan.

– Vi backar nu från bygglovet då vi förstått att man inte ser någon förändring som medför att man kan gå emot redan fattade beslut. Vi har viss förståelse för detta och väljer därför att ta tillbaka vår ansökan. Ambitionen om att skapa mötesplatser finns dock fortfarande kvar, förklarar Andersson.

Men Annette Andersson vill gärna göra ett sista försök.

– Vi kommer nu ha en dialog med Riksantikvarieämbetet om hur vi ska kunna gå vidare med att förädla Kvarnholmen. I den snävaste av tolkningar av besluten kan man få för sig att det är stopp för all utveckling och det tycker vi skulle vara olyckligt. Bästa sättet att bevara något är att nyttja det och vi vill i dialog hitta ett ramverk att förhålla oss till för framtida projekt, förklarar Annette Andersson.

Kanske någon annanstans?

– Vi tittar hela tiden på var vi kan ha en arena. Vi har fått lite nya platser med universitetet, till exempel Agneta Blads plats. Och på Laboratorieholmen står scenen kvar.