Ägarna vill bygga trots skarpt nej

Bottorp Artikeln publicerades
Den planerade villan i Bottorps hamn.
Foto: Staffan Strindberg Arkitekt
Den planerade villan i Bottorps hamn.

Ägarna vidhåller att de vill bygga villan i Bottorps hamn. Nu överklagar de länsstyrelsens beslut att riva upp kommunens ja.

Nyligen beslutade länsstyrelsen att riva upp det beviljade bygglovet för den 300 kvadratmeter stora villa som en fastighetsägare vill bygga där det i dag står ett äldre lotshus.

Den arkitektritade villan som planeras, i stil som påminner om legendariske arkitekten Le Corbussiers ”Villa Savoye” från 1920-talets slut.

Länsstyrelsen slog nyss fast att lotshuset får rivas, men det nya huset får inte byggas.

Lotsbostaden är enligt länsmuseet i mycket bra skick och har anknytning till platsen.

Lotsbostaden ses som särskilt värdefull i och med att den är ett kärnvärde i Bottorps hamn, en hamn som varit igång sedan slutet av 1700-talet.

Vad gäller lotshuset så är det dock inte skyddat och ligger utanför detaljplanelagt område. Så även om det finns ett kulturmiljöprogram för området, så finns det inga hinder för att riva lotshuset.

Länsstyrelsen är däremot oroliga för att ett ja till det nya huset, som de anser är främmande för platsen, kommer att skapa ett prejudikat och innebära att det kan byggas fler liknande hus i området.

Ägarna står dock fast vid att de vill bygga huset. De vill ha lite tid på sig för att komma in med alla uppgifter, eftersom den konsult de tänkt anlita är bortrest. De vill ha sex veckor på sig.