Åklagare: Nya VA-taxan är olaglig

Kalmar Artikeln publicerades
Enligt kammaråklagare Thomas Hagman är Kalmar kommuns VA-taxa för 2019 olaglig. Nu ska Förvaltningsrätten i Växjö undersöka saken.
Foto: Björn Lindgren/TT
Enligt kammaråklagare Thomas Hagman är Kalmar kommuns VA-taxa för 2019 olaglig. Nu ska Förvaltningsrätten i Växjö undersöka saken.

Thomas Hagman, kammaråklagare i Kalmar, anser att kommunens nya VA-taxa är olaglig och har begärt en laglighetsprövning vid Förvaltningsrätten i Växjö.

Östra Småland har tidigare rapporterat om kommunens nya VA-taxa som kommer fördubbla vattenavgifterna i Kalmar till år 2026. Orsaken är de mycket stora investeringar Kalmar vatten AB måste göra det närmaste året. Den nya taxan har blivit kraftigt kritiserad men antogs av kommunfullmäktige den 17 december.

Men taxan kan vara olaglig. Det anser Thomas Hagman som ansökt om att Förvaltningsrätten i Växjö ska laglighetspröva taxan enligt kommunallagen.

Orsaken är en smula tekniskt: Det finns grannskap, främst på landsbygden, som i stället för enskilda anslutningar till det kommunala avloppsnätet eller enskilda avloppsanläggningar har gått ihop och ordnat en gemensam avloppslösning, en så kallad samfälld enskild anläggning. Anläggningen är i sin tur är kopplad till det kommunala avloppsnätet via en anslutningspunkt.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster krävs dock en anslutningspunkt till varje fastighet som kommunen vill ta ut utgifter från. För att kunna ta ut avgifter från fastigheter kopplade till en samfälld enskild anläggning krävs därför att en reservation skrivs in i VA-taxan. Traditionellt brukar reservationen innebära att dessa grannskap endast betalar brukningsavgifter för en anslutningspunkt till det kommunala VA-nätet, i stället för en avgift för varje fastighet.

Någon sådan reservation finns emellertid inte inskriven i den antagna VA-taxan för 2019. Med samfälld enskild anläggning är det inte möjligt att bestämma brukningsavgiften för varje enskild fastighet och därför menar Hagman att den nya VA-taxan mot kommunallagen.

Förvaltningsrätten fick Hagmans skrivelse i torsdags och har nu begärt in VA-taxan i sin helhet för att kunna undersöka saken.