Akut vattenbrist för lantbrukarna

Kalmar Artikeln publicerades
Vattnet måste fördröjas i landskapet för att klara torkan, menar landskapsdirektören Karin Bergman.
Foto: Karin Asmundsson
Vattnet måste fördröjas i landskapet för att klara torkan, menar landskapsdirektören Karin Bergman.

Vattenbristen är värre än förra året. Augustiregnet kom inte. Men lantbrukarna i länet är ensamma om problemet. En mil söder om gränsen mot Blekinge är läget helt annorlunda. Värst är det på Öland.

Det framkom när representanter för lantbrukare, organisationer som LRF, företag som Swedish Agro och Lantmännen träffades på länsstyrelsen under torsdagen,för att diskutera hur lantbruket ska bli klimatanpassat.

– Läget var allvarligt 2018. Och det är fortfarande för torrt. Det blir mindre skördar, och vi har fått väldigt tydliga signaler om tufft ekonomiskt läge, sa Karin Bergman, landsbygdsdirektör på länsstyrelsen.

För att klara torkan behövs åtgärder både på kort och lång sikt, menar hon.

– Vattnet måste fördröjas i landskapet. Vatten är förutsättningen för allt liv, vi ska inte bara behålla vattnet i magasin, utan få det att gå långsammare ut. Vi måste fortsätta att dränera och bevattna, och vi måste få en högkvalitativ växtodling och foderrådgivning. Och vi måste jobba tillsammans, aktörer och myndigheter,

Det handlar också om att lagra regnvattnet, att bygga dammar och våtmarker. I dag får man investeringsstöd för att bygga våtmarker, men inte för rena bevattningsdammar.

På Öland har grundvattnet börjat sina för en del bönder i Mörbylånga.

– Det är extremt kort tid vi har vatten, sa Roger Gustafsson, LRF.

Många våtmarker har dikats ut på Öland.

– Men vi måste fortfarande dränera åkermarken, och vi måste ha bort det skadliga vattnet vintertid, sa Hans Romarker, Hushållningssällskapet.

Han berättade om testodlingar av växter med djupare rotsystem, som är mindre torkkänsliga.

Mer bevattning är bra för miljön, sa Ralf Johansson, mjölkbonde från Torsås:

– Bevattning är ett sätt att säkerställa att du får den skörd gödslat för, och säkerställa miljönyttan. Det kommer alltid några vinterregn, och annars kommer gödseln bara att åka ut i naturen.