Akutsanering av Finnbirch beräknas bli svår

Östersjön Artikeln publicerades
Finnbirch på väg att sjunka 2006.
Foto: Swedish Rescue Helicopter 997
Finnbirch på väg att sjunka 2006.

Efter läckan väntas det bli en akut och svår sanering av Finnbirch. Redan i nästa vecka ska vraket börja tömmas på 85 000 liter olja. Kostnaden väntas bli 11,5 miljoner kronor.

– Finnbirch började läcka i december, och vi visste inte om det skulle bli stort. Sedan blev det akut. Det är en utmaning att göra det så snabbt, berättar utredare Frida Åberg på Havs- och vattenmyndigheten.

Ser du några svårigheter framför dig?

– Finnbirch ligger djupt, och det kan vara ett svårt väderläge nu på hösten.

Finnbirch är ett av de 30 miljöfarligaste vraken längs Sveriges kuster, ett av fem i länet som finns på Havs- och vattenmyndighetens lista.

Hon sjönk en stormig natt för nästan exakt 13 år sedan, efter att lasten flyttat sig. I åtskilliga timmar låg Finnbirch på sidan och väntade på att sjunka under tiden räddningshelikoptrarna cirklade. Två av de fjorton besättningsmännen dog.

Sedan dess har Finnbirch legat på 83 meters djup, med olja inom sig.

2017 stod det klart att 250 miljoner kronor ska satsas på att tömma haven kring Sverige på framför allt olja från sjunkna fartyg.

Efter en utredning kom myndigheten fram till att ett 30-tal vrak innebär en akut miljöfara. Finnbirch är ett av de fartyg som listades. De övriga i våra farvatten är Bremsund, Ingemar, Tilia och Östanhav.

Då fanns inte Finnbirch med på listan över de vrak som först ska tömmas. Myndigheten nämnde två fartyg i Skåne som var tänkta att saneras. Angelägna vrak var också Skytteren som sjönk på västkusten 1942, den läckande Harburg som sjönk utanför Lidingö 1957 samt Måseskärsvraken, 28 fartyg som sjönk under andra världskriget och misstänks innehålla kemiska stridsmedel.

Fakta

Mest miljöfarliga vraket

Fartyget Skytteren sjönk år 1942 på västkusten. Vraket anses vara det mest miljöfarliga i svenska vatten. Under 2018 undersöktes vraket av Havs- och vattenmyndigheten och Försvarsmakten.

Fartyget Skytteren byggdes 1899-1900 av rederiet White Star Line i Belfast och fick då namnet Suevic. Samma rederi byggde fartygen Titanic och Britannic. Hon tjänstgjorde som oceanångare och kylfartyg i fart med emigranter och förnödenheter mellan Europa, Sydafrika och Australien. Efter ett haveri 1907 reparerades hon i Southampton innan hon återgick i trafik. 1928 såldes skeppet till ett norskt rederi för 35 000 pund och byggdes om till valkokare med namnet Skytteren. Under andra världskriget hamnade hon i kvarstad i Göteborg och övertogs av rederiet Nortraship.

Den 1 april 1942 förväntades dimma och ett 10-tal av Nortraships fartyg, där ibland Skytteren, gjorde ett försök att bryta sig ut och nå de allierade med svenskt stål och kullager. Fartyget besköts av tyskarna och Skytteren blev skadad. För att undvika att den värdefulla lasten beslagtogs av tyskarna valde kaptenen att sänka henne. En besättningsman omkom och 110 togs till fånga och sattes i tyska fångläger. Fartyget gick omedelbart till botten. Uppskattningsvis kan det finnas 400 - 500 kubikmeter olja kvar i vraket.

Bara undersökningarna av vraket Skytteren kostade 1 799 609 kronor.

Visa mer...

Att sanera fartyg är dyrt. Och det blir inte billigare för att man väntar. I Norge har man tvingats akutsanera ett par fartyg från 1940-talet, just för att de sprungit ordentligt läck. Det har kostat från tio miljoner till ett par hundra miljoner.

Frågan med Finnbirch aktualiserades när det i vintras upptäcktes att hon börjat läcka olja. Då hade det bara gått några månader sedan den fördjupade undersökningen hade påbörjats.

Fram till saneringen håller Kustbevakningen läckan under kontroll.

Det syns tydligt var Finnbirch läckt.
Foto: Havs- och vattenmyndigheten
Det syns tydligt var Finnbirch läckt.

Sedan läckan upptäcktes har det gått snabbt. Redan 17 oktober ska Finnbirch börja tömmas. Av de 540 000 liter olja som fanns ombord när hon sjönk 2006 finns nu en bunkertank med 85 000 liter olja kvar att sanera.

Frida Åberg berättar att de började titta på saneringen på allvar i våras. Sedan har det gått snabbt, och man är redan framme vid att utföra arbetet.

Det är en dyr och komplicerad aktion. Det är sagt att det ska ta tio arbetsdagar att tömma Finnbirch på olja. Frida Åberg hoppas att arbetet är slutfört under november.

Men om Finnbirch fortsätter läcka är det inte bra för Östersjön.

– Det är ett känsligt område. Och sedan har vi Ölands kust, med fågelskyddsområden, där vill vi inte ha in olja, berättar Åberg.

Fakta

Finnbirch

Den 31 oktober 2006 lämnade fartyget Helsingfors för resa till Århus, Danmark. Fartyget var tungt lastat med bland annat trä- och stålprodukter. Vid passagen mellan Öland och Gotland var det mycket dåligt väder, nordliga vindar på 20 m/s och 26-29 m/s i byarna. Signifikant våghöjd var enligt SMHI omkring 4 meter (ökande). Under passagen, i följande sjö gjorde fartyget flera kraftiga överhalningar (krängningar) åt babord. Det blev efter dessa överhalningar liggande med kraftig slagsida åt babord (30-35 grader) med en nästan total lastförskjutning.

Bara 12 av 14 besättningsmän överlevde olyckan.

Ro-ro fartyget Finnbirch byggdes 1978 i Sydkorea. Fartyget drevs av tjockolja. Längd: 156 m, bredd 22,7 m, djupgående 7,3 m, BRT: 8672 ton.

Visa mer...

Senaste vraket att tömmas var Lindesnäs utanför Oxelösund. Hon länsades på 300 000 liter olja samt ett spökgarn.

– Det här arbetet liknar det med Lindesnäs.

Lindesnäs sjönk i ett snöoväder år 1957, lastat med 1732 kubikmeter flygfotogen. Att tömma Lindesnäs beräknades kosta 21 miljoner kronor, nästan hela årsbudgeten.

Ni har 25 miljoner kronor per år och det här kostar 11,5 miljoner kronor. Har ni råd?

– Vi fick extra pengar av regeringen. Annars hade det inte räckt. Vi fick 20 miljoner kronor extra.

De två fartyg ni sanerade i Skåne var kostnadsberäknade till sex miljoner kronor.

– De var enklare. Det kostar mycket när man jobbar så här djupt.

Vilket blir nästa projekt?

– Vi har ingen sådan långsiktig plan. Det har inte beslutats än.