Allé skadad av fibergrävning

Gräsgärde Artikeln publicerades
Allén med sex träd skadades i samband med grävning. Allén på bilden har inget med artikeln att göra.
Allén med sex träd skadades i samband med grävning. Allén på bilden har inget med artikeln att göra.

När bolaget skulle gräva ner fiberkabel var de inte riktigt aktsamma om allén. Det kostar bolaget 25 000 kronor.

Det var för snart ett år sedan som bolaget skulle schakta och gräva för att lägga ner kabel för el och data.

Bolaget har grävt i direkt anslutning till sex träd i en skyddad allé och sedan tryckt ihop jorden när de lagt igen schaktet.

Nationella åklagaravdelningens enhet för miljö har nu tittat på saken och menar att det här är ett allvarligt brott. Bolaget skulle ha vidtagit åtgärder för att skydda naturen.

Bolaget har inte gjort vad som kan krävas av dem, och därför får de betala 25 000 kronor i företagsbot.