”Angeläget med beslut kring reklam”

Kalmar Artikeln publicerades
2010 sålde Lindsdals IF namnet på anläggningen i Fjölebro till Hansa Bygg, men tvingades ta ner skylten.
Foto: Simon Karlsson
2010 sålde Lindsdals IF namnet på anläggningen i Fjölebro till Hansa Bygg, men tvingades ta ner skylten.

Reklamintäkter är viktiga för föreningar, och därför är det angeläget med ett politiskt beslut om vad som gäller. Det menar utredaren som undersökt föreningslivets möjligheter att sälja arenanamn.

I april förra året skickade Pelle Sederkvist (M) skickade in en motion om detta till kommunfullmäktige i april 2018.

Nu har frågan utretts, och det framgår att fyra av elva tillfrågade kommuner tillåter försäljning av arenanamn. Urvalet baseras på jämförelsekommuner, men även större kommuner är tillfrågade.

Rekommendationen är att ta fram riktlinjer för reklam i kommunala anläggningar samt att tillåta reklamnamn vid egna arrangemang eller evenemang. Vidare rekommenderas att permanenta namn beslutas av kultur- och fritidsnämnden.

Frågor som inte behandlas i utredningen gäller namnbytenas utformning. Utredaren menar att det bör tas hänsyn till att flera anläggningar fungerar som stadens landmärken och är en del av invånarnas rumsuppfattning och hur man hittar till olika platser. Tillfälliga namnbyten kan verka förvirrande.

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut i november.

För snart tio år sedan sålde Lindsdals IF namnet på anläggningen i Fjölebro till Hansa Bygg, men tvingades ta ner skylten med argumentet att föreningen inte fick göra affärer med en kommunägd anläggning. Samtidigt har KFF fått bra betalt av Guldfågeln för namnet på fotbollsarenan.