Anna Hedh (S): ”Feministiska organisationer är viktigare än någonsin”

Kalmar län/Malmö Artikeln publicerades
Anna Hedh (bilden)  och Cecilia Jansson från Kalmar, Ulrica Widesdotter, Mönsterås och Catrin Alfredsson från Oskarshamn är länets ombud på S-kvinnors kongress.
Anna Hedh (bilden) och Cecilia Jansson från Kalmar, Ulrica Widesdotter, Mönsterås och Catrin Alfredsson från Oskarshamn är länets ombud på S-kvinnors kongress.

Den 16-18 augusti åker fyra S-kvinnor från länet som ombud till S-kvinnors kongress i Malmö.

De fyra ombuden är Anna Hedh och Cecilia Jansson från Kalmar, Ulrica Widesdotter, Mönsterås och Catrin Alfredsson från Oskarshamn.

Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar 100 ombud från hela landet. Kongressen väljer förbundets ordförande och förbundsstyrelse samt beslutar om politiska ställningstaganden.

Anna Hedh är ordförande för S-kvinnor i Kalmar län.

– S-kvinnor, i likhet med andra feministiska organisationer är viktigare än någonsin eftersom motståndet mot jämställdhet har växt i takt med de antidemokratiska krafternas framfart i Europa, även i Sverige. Det är oroväckande att vi idag har partier i Sveriges riksdag som vill backa sig in i framtiden på jämställdhetsområdet, säger Anna Hedh.

S-kvinnor i Kalmar län har lämnat in två motioner till kongressen, de handlar om lägre skatt för de som uppbär sjukersättning och högre ersättning för de som uppbär sjukersättning.

– Vi vill att regeringen ser över beskattnings- och ersättningsnivåerna för de som uppbär sjukersättning. Nivåerna är orimliga, sjukersättningen är idag låg och beskattas betydligt mer än inkomst av förvärvsarbetare, säger Ulrica Widesdotter.

Delegationen från Kalmar län kommer även agera i andra viktiga frågor för S-kvinnor. Tandhälsan är en av dem.

En annan fråga handlar om arbetsrätt och anställningsförhållanden.

– Idag är det många som utnyttjas på arbetsmarknaden genom att arbetsgivare utnyttjar bidrag från AF/försäkringskassan. Praktikanter kan komma och gå under långa tidsperioder för att arbetsgivaren ska kunna undkomma fasta anställningar. Det är inte OK, säger Catrin Alfredsson, Oskarshamn.