Arbetet påbörjat vid Norra kyrkogården: ”Skyldighet att ordna begravningsplats för alla”

Norra kyrkogården Artikeln publicerades
Begravningsverksamhetschefen Birgitta Linåker.
Foto: Agnes Aronsson
Begravningsverksamhetschefen Birgitta Linåker.

Norra kyrkogården har blivit för liten och måste byggas ut. Nu har arbetet börjat, träd har kapats och det tidigare så lummiga området vid Norra vägen börjar bli kalt – men det ska det bli ändring på.

– Vi har inte fått några direkta reaktioner på att det är glest, men folk har den senaste tiden märkt att vi har arbetat här och stannat och frågat om det. Många har sagt att de tycker att det är skönt att det inte ska bli kalhygge här utan en grön, fin oas, berättar begravningsverksamhetschefen Birgitta Linåker.

Området vid Oxhagen mot Norra vägen ska bli muslimsk gravplats.
Foto: Agnes Aronsson
Området vid Oxhagen mot Norra vägen ska bli muslimsk gravplats.

Stora delar av Norra kyrkogården ska byggas om. I nuläget är det vid området mest norrut, mot Oxhagen, som det går att se stora förändringar och totalt ska 218 träd kapas. Det görs i samråd med arkitekter samt biologer från länsstyrelsen, kommunen och från ekologigruppen i Stockholm efter den trädinventering som gjorts.

– Naturkyrkogården bygger på hållbarhet och biologisk mångfald. Varför man tagit bort så mycket skog är för att vi behöver ytor så att vi får plats med kistor.

Ett hundratal nya träd ska sättas på den norra delen av Norra kyrkogården som ska kallas för Naturkyrkogården. Där ska den nya muslimska gravdelen ligga. Hösten 2020 är den etappen av arbetet planerad att vara klar, och hösten 2021 ska hela Norra kyrkogården stå färdig.

– Vi har skyldighet att ordna begravningsplats för alla, oavsett om man är ateist, kristen, muslim, buddist eller hindu. Alla som bor i Sverige betalar begravningsavgift och i den bekostas begravningsplatsen. Vi är tvungna att bygga ut med 3,5 hektar för att få en sammanhängande kyrkogård, säger Birgitta Linåker.

Det är nu bara tio gravplatser kvar på den nuvarande muslimska kyrkogården.

– Men vi hinner bli färdiga, det är ingen fara, säger Birgitta Linåker.

Den nya marken är köpt av Kalmar kommun. Inklusive inköp av mark och anläggning beräknas ombyggnationen av kyrkogården kosta 18 miljoner. Det är begravningsverksamheten som har budget för ombyggnationen och pengarna kommer från begravningsavgiften, som är en skatt som betalas av samtliga personer folkbokförda i Sverige via skattsedeln.

– Det är sällan man kostar på sådana här trädgårdsparker. Det kommer bli fantastiskt fint här, säger Birgitta Linåker.

Området vid Oxhagen mot Norra vägen ska bli muslimsk gravplats.
Foto: Agnes Aronsson
Området vid Oxhagen mot Norra vägen ska bli muslimsk gravplats.