Arbetslösheten minskar – men fler är utan jobb under längre tid

Kalmar län Artikeln publicerades

Arbetslösheten i Kalmar län sjunker, från 7,7 i augusti förra året till 7,5 i år. Men antalet som är inskrivna på arbetsförmedlingen under långa tider har ökat.

Färre är arbetslösa, men bland dem som är det så är fler utan jobb under längre tid.
Foto: Jessica Gow/TT
Färre är arbetslösa, men bland dem som är det så är fler utan jobb under längre tid.

De är framförallt bland utrikesfödda personer med bara förgymnasial utbildning som arbetslösheten ökar, samtidigt som den minskar för inrikes födda.

– Antalet utrikesfödda med mer än 12 månader utan arbete ökade med 23,7 procent på ett år och för utrikesfödda med förgymnasial utbildning ökade antalet med 28.9 procent, säger Mario Zetino, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

– Det visar fortsatt på vikten av insatser för de som står längre ifrån arbetsmarknaden.

På riksnivå minskar dock även andelen långtidsarbetslösa. I augusti var arbetslöshetsnivån sammanlagt 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent för ett år sedan.

Bland utrikes födda har arbetslösheten sett till hela landet minskat från 22,1 till 20,1 procent på ett år. Samtidigt har arbetslösheten för inrikes födda gått ned från 3,9 till 3,6 procent.

– Vi ser en fortsatt bred minskning av arbetslösheten, bland både inrikes och utrikes födda. I augusti minskade även antalet långtidsarbetslösa, det är första gången på över tre år, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

– Det är fortfarande betydligt svårare för den som saknar en gymnasieutbildning att få en stadig förankring på arbetsmarknaden.

Enligt Sundén är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till arbete.

– Även subventionerade anställningar är fortsatt viktiga för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Fakta

Arbetsmarknaden

Kort om arbetsmarknaden augusti 2018, Kalmar län. (Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2017)

7,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 8608 personer (8755) varav 2108 inom etablering (2792).

10,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,6).* Sammanlagt 1376 personer (1539) varav 336 inom etablering (515).

3 976 personer var öppet arbetslösa (4481).

4 632 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 274) varav 1 216 inom etablering (988).

583 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (600).

761 personer fick arbete (851) varav 25 inom etablering (50).

15 personer varslades om uppsägning (107).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingen

Visa mer...