Familj

Arby – en av 166 sommaröppna kyrkor

Arby Artikeln publicerades

I Södermöre ligger de medeltida kyrkorna tätt. I Arby har det funnits en kyrka sedan början av 1100-talet. Under sommaren är det öppet dagligen i kyrkan.

Arby är en av 166 kyrkor i Växjö stift som är öppna under sommaren.

Triumfkrucifixet i Arby kyrka är från 1200-talet. Altartavlan har Marie bebådelse som motiv.
Triumfkrucifixet i Arby kyrka är från 1200-talet. Altartavlan har Marie bebådelse som motiv.

Kyrkan har en lång historia, och man tror att den byggts på en hednisk kultplats. Den första kyrkan var ett resealtare, där man kunde fira mässa. Resealtaret, en välslipad stenplatta är infälld i det nuvarande altaret.

Under golvet i den nuvarande kyrkan har man funnit spår av stolphål som visar att den ursprungliga träkyrkan var cirka fyra meter bred. Den byggdes successivt ut, och på 1200-talet hade den blivit en stenkyrka. Först tillkom det som nu är koret. Sedan revs långhuset av trä och ersattes med murverk, och sedan byggdes ett brett torn. Kyrkan helgades åt S:t Olov.

Kyrkan har byggts och och renoverats flera gånger. 1623 fick kyrkan platt innertak och 1674 nya bänkar. Bänkdörrarna finns fortfarande kvar. På 1700-talet ska tornet ha haft två spiror som senare revs. Då fick kyrkan också ny altaruppsättning och predikstol. 1821 byttes det platta innertaket mot valvtak, och 1852 fick kyrkan sin första orgel. 1944 fick kyrkan värmeledning och el. I samband med den renoveringen hittade man två tidigare igenmurade nischer samt två medeltida konsekrationskors och rester av medeltida kalkmålningar som tidigare täckt hela kyrkorummet.

I början av 70-talet gjordes en stor renovering, och 1973 återinvigdes kyrkan.

Arby kyrka är från 1200-talet. Tidigare har det funnits en träkyrka på platsen.
Arby kyrka är från 1200-talet. Tidigare har det funnits en träkyrka på platsen.

Det finns flera medeltida inventarier. Dopfunten är tillverkad av gotländsk kalksten i mitten av 1200-talet och tillhör en grupp med liknande dopfuntar i Lunds domkyrka och Visby domkyrka.

På en av väggarna är kyrkoherdar i Arby och Hagby pastorat förtecknade. Bero Jonas tillträdde 1566 och var kyrkoherde i 39 år. Han efterträddes av Olaus Petri som verkade där i 34 innan han dog. Eric Bethenius jobbade tills han dog 88 år gammal år 1705 efter att ha varit kyrkoherde i 46 år.

Sammanlagt 166 kyrkor i Växjö stift finns med i broschyren Vägen till kyrkrike.

Det finns två konsekrationskors bevarade i Arby kyrka. Konsekrationskors, eller invigningskors, tecknades vid invigningen av en katolsk kyrka av biskopen. De ska vara tolv till antalet, ett för varje apostel.
Det finns två konsekrationskors bevarade i Arby kyrka. Konsekrationskors, eller invigningskors, tecknades vid invigningen av en katolsk kyrka av biskopen. De ska vara tolv till antalet, ett för varje apostel.

 

Den medeltida kalkmålningen upptäcktes på 1940-talet. Vad den föreställer är okänt.
Den medeltida kalkmålningen upptäcktes på 1940-talet. Vad den föreställer är okänt.

– Sommaren är upptäckternas tid då man ofta är ute på vägarna och kanske har lite mer tid för att stanna till en stund. Vi vill lyfta möjligheten att besöka våra kyrkor, som är ett levande kulturarv som används än i dag. Kyrkan är både en mötesplats och en plats där du kan samla dina tankar i lugn och ro, säger Sara Peterson, kommunikatör på stiftskansliet i Växjö.

Många av stiftets kyrkor är unika kulturmiljöer, med konstföremål från olika tidsepoker från tidig medeltid och framåt.

Pietan är från 1600-talet, troligen tillverkad i Bayern omkring år 1600, och skänkt till kyrkan av Ebba Pauli Rappe, som bodde på Christinelund.
Pietan är från 1600-talet, troligen tillverkad i Bayern omkring år 1600, och skänkt till kyrkan av Ebba Pauli Rappe, som bodde på Christinelund.

Många sommarkyrkor bjuder in till gudstjänster, fika, musikevenemang, konstutställningar och andra programpunkter.

Svenska kyrkan har tagit fram en app, Kyrkoguiden som gör det möjligt att hitta den kyrka som är närmast. Många av de sommaröppna kyrkorna finns också på Facebook och Instagram.

Sommarkyrkor har funnits sedan 1960-talet då kyrkor på Öland började visa upp sin verksamhet bland annat på campingplatser. Sedan 1980-talet görs en broschyr med information om de sommaröppna kyrkorna.

fakta

Sommaröppna kyrkor i Kalmar län

Alböke 15.6-15.8, kl 9-18

Algutsboda 1.6-31-8, kl 7-18

Algutsrum 20.6-18.8, 9-16

Arby 1.6-31.8, 20-20

Borgholm 15.6-15.8, 9-18

Bredsättra 15.6-15.8, 9-18

Böda 15.6-15.8, 9-18

Döderhult 1.6-31.8, 8-19

Egby 15.6-15.8, 9-18

Fliseryd 1.6-31.8,8-16

Föra 15.6-15.8, 9-18

Glömminge 20.6-18.8, 9-16

Gårdby 24.6-18.8, 9-16

Gärdslösa 15.6-15.8, 9-18

Hagby 1.6-31.8, 10-20

Halltorp 1.6-31.8, 8-15

Hossmo 1.7-13.7, 11-16

Hulterstad 20-7-18.8, 9-16

Hälleberga 1.7-13-7, 14-18

Högby 15.6-15.8, 9-18

Högsby 17.6-7.7,må-on 11-15

Högsrum 24.7-15.8, 10-18

Kalmar domkyrka, må-fr 8-18, lö-sö 9-18

Karlslunda 1.6-31.8, 8-15

Kastlösa, 20.6-18.8, 9-16

Kläckeberga, 30.6-7.7, 11-16

Kristdala, 1.6-31.8, 8-16

Kråksmåla 15.7-28.7, 13-18

Källa 15.6-15.8, 9-18

Köping 15.6-15.8, 9-18

Ljungby, Ljungbyholm, 29.7-4.8, 9.15

Löt, 15.6-15.8, 9-18

Madesjö, 15.7-28.7, 11-17

Mortorp 1.6-31.8, 8-15

Mönsterås 1.6-31.8, 8-16

Mörbylånga, 20.6-18.8, 9-16 vardagar

N Möckleby 24.6-18.8, 9-16

Oskarshamn 1.7-11.8, 11-16

Persnäs 15.6-15.8, 9-18

Påskallavik, 1.6-31.8, 8-16

Resmo, 1.7-28.7, 9-16 vardagar

Runsten 15.6-15.8, 9-18

Ryssby, Rockneby 8.7-21.7, 7.30-15.30, vardagar

Räpplinge, 24.6-15.8, 10-18

S:t Elavi kapell, 5.6-15.8, 9-18

Sandby 24.6-18.8, 9-16

Segerstad 20.6-18.8, 9-16

Smedby, 20.6-18.8, 9-16

Stenåsa, 20.6-18.8, 9-16

Söderåkra 1.7-12-7, 14-18

S Möckleby, 20.6-18.8, 9-16

Vissefjärda 22.7-2.8, 12-16, v ardagar

Voxtorp, 1.6-31.8, 8-15

Åby 8.7-14.7, 11-15

Ås 20.6-18.8, 9-16

Örsjö, 1.7-14.7, 10-16

På Växjö stifts hemsida, https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/sommarkyrkor-2019, kan man ladda ner broschyren Vägen till kyrkrike med samtliga 166 sommaröppna kyrkor som pdf.

Visa mer...