Åskmoln över Polen, en vit jättesvamp och Ölands järnväg

Tidningshistoria Artikeln publicerades

På tröskeln till hösten 1939. De sista dagarna i augusti fylls tidningen av krigsförberedelser, både ute på kontinenten och i Sverige.

”Karta över det hörn av Europa där åskmolnen nu hopa sig”, lyder bildtexten som publicerades för 80 år sedan. Snart åskade det över hela världen...
”Karta över det hörn av Europa där åskmolnen nu hopa sig”, lyder bildtexten som publicerades för 80 år sedan. Snart åskade det över hela världen...

Visst fanns det ett litet hopp om att freden ska bestå, men i efterhand vet vi att det redan var försent. På förstasidan söndagen den 27 augusti 1939 får vi veta att Tyskland väntar på svar från England, samtidigt pågår febrila förberedelser för krig.

I Sverige gör sig flottan stridsberedd, reservpersonal kallas in och SJ:s medarbetare tvingas avbryta semestern. Vad regeringen beslutat är hemligt, enligt statsminister Hansson.

 

Lite trösterikt är det då att läsa om med vardagliga händelser, som att ”Bilaffärens Prefect” hade återvänt oskadd till Kalmar. Uppenbarligen hade det utlysts en tävling kring bilens bensinförbrukning.

Efter att den hade kört 4 122 kilometer hade fordonet dragit 272,5 liter, eller 0,66 liter per mil. Inte illa. Bäst gissade Herr Nils Scheutz, 273 liter. och därmed blev han en tusenlapp rikare.

Tilläggas bör att en optimist hade gissat på 160 liter,eller 0,38 liter per mil...

I en annan fordonsrelaterad nyhet kunde tidningen berätta att det från Motala verkstad hade levererats ett nytt ånglok till Ölands järnväg. Senare under hösten förväntades en leverans av 25 nya godsvagnar från Kalmar Verkstadsbolag.

Med det nya loket och vagnarna skulle inkörningen av betor till sockerfabriken i Mörbylånga säkras, liksom utkörningen av betmassa.

”Kalmarpubliken – den gångintresserade alltså – är onekligen att gratulera”, står det att läsa i inledningen till en text om att världens främste gångare startar i Kalmar. Och utöver den långa artikeln publicerades ett lite kväde:

”Gångare, hej!

Var hälsad Mix, Du riddare av gången!

Du kämpe, som för gamla Sverige slåss!

Jag ägnar Dig två verser utav sången.

Vid banan ska i dag Du finna oss!”

Den lättsamma tonen återfinns också i en, bildsatt, text om en jättesvamp som fanns att beskåda på Tjärhovet i Kalmar.

”När man fotograferar en ljus svamp skall man inte placera den med en ljus vägg som bakgrund. Det var mitt stora misstag. Om inte svampen syns så väl så finns han där ändå”, skriver reportern som hade ryckt ut på redaktionssekreterarens cykel, ”den äldsta i stan”.

 

Och för att fylla spalten fick läsaren även veta namnet på två pojkar som hjälpte till att hålla svampen, vad dessa bodde, deras fäders yrken, och extra fakta om den ena faderns arbetsplats, båten s/s Venen, som var ”så lång som från Östrans tryckeri till J.A. Karlsson skrädderi, vilket är ungefär 80 meter”.

Och så skulle Karl-Gerhard uppträda i Hultsfred – revycharmören som skulle bli en brinnande antinazist.