Bättre – men förra årets torka märks än

Läckeby Artikeln publicerades
Per-Göran Sigfridsson konstaterar att det nog blir en normalskörd i år.
Foto: Karin Asmundsson
Per-Göran Sigfridsson konstaterar att det nog blir en normalskörd i år.

Höstvetet är moget och ska tröskas endera dagen. Årets skörd verkar bli bra, eller i varje fall normal, men fortfarande märks sviterna efter förra årets torka, säger Per-Göran Sigfridsson.

Han föder upp smågrisar och slaktsvin och odlar spannmål i Stora Vångerslät utanför Läckeby, och är ledamot i regionstyrelsen för LRF Sydost.

Per-Göran Sigfridsson visar på vetekornen, och konstaterar att de kunde varit större, men att läget ändå ser rätt bra ut.

– Men det är för torrt. Det har inte regnat tillräckligt i år heller. Jag bedömer att det blir en normalskörd, men vi märker fortfarande effekterna av förra årets torka. Förra året har kostat, och gör det fortfarande. Vi har fått lite stöd av staten, men det är kanske tio procent. Tio procent är inte dåligt, men 90 procent ska man hämta någon annanstans. Det är fortfarande en tuff väg att gå, men har man valt att hoppa på det här får man leva med det.

Vetekornen kunde varit större, säger Per-Göran Sigfridsson.
Vetekornen kunde varit större, säger Per-Göran Sigfridsson.

Längs veteåkern rinner en bäck, eller borde det rinna en. Bäckfåran är nästan uttorkad och vattnet står i princip stilla.

– Det har bara kommit en två-tre millimeter när det regnat, det hade behövts rejäla regn, säger han.

Per-Göran Sigfridsson odlar spannmål som han säljer, och köper sedan foder till djuren

Enligt Hushållningssällskapets fältrapport för augusti, om läget i fält kommer djurbönderna i nästan hela Sverige att få tillräckligt med foder i år. Även skörden av spannmål ser ut att bli bättre än prognoserna. Låga priser gör dock att lantbrukarna får rådet att inte sälja nu i skörden om de inte måste.

I delar av Skåne är nästan allt färdigtröskat men ju längre norrut man kommer desto mer väntar på att blir skördat.

Det som har skördats hittills visar på goda resultat. En del fält indikerar toppskördar, men det är för tidigt att bedöma den totala avkastningen.

– Det började mycket bra! Men än det är för tidigt att avgöra om vi får toppskörd generellt i vårt område, säger Christian Waltersson, som är rådgivare vid Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge.

Stora volymer ger hårt tryck på landets spannmålsmottagningar, och pressar priserna.

Generellt ser det bra ut i Kalmar län, enligt Christian Waltersson.

– Höstkorn och höstraps är i stort sett färdigtröskat. Rapsen är den gröda där avkastningen varierar mest. Ungefär hälften av höstvetet är tröskat och en del har fått skördar på över 10 ton per hektar. Förstaskörden av vall var bra men den andra lite mer varierande eftersom det var torrt på lättare jordar. Generellt är vallskördarna goda så de flesta djurgårdar räknar med att klara sig med eget foder framöver.

Han säger också att det förväntas en hög skörd av stärkelsepotatis. Värme och nu regnet är positivt. Det är stor efterfrågan på stärkelsepotatis, men den totala arealen har minskat.