Besättningen fick vänta på att Finnbirch sjönk

Kalmar län Artikeln publicerades
De räddade från det sjunkna fartyget Finnbirch tas om hand på Kalmar Flygplats.
Foto: TT
De räddade från det sjunkna fartyget Finnbirch tas om hand på Kalmar Flygplats.

Kvällen när Finnbirch sjönk har kallats Helvetesnatten. När larmet kom 15.39 stod det snart klart att det var allvarligt. Sjöräddning bedömdes omöjlig när vinden gick upp mot 29 meter per sekund och snöblandat regn piskade. Besättningen fick vänta på däck fyra timmar tills fartyget sjönk och de kunde räddas. Två dog.

Det var 19.37 den 1 november 2006 som Finnbirch försvann från radarn, efter att i fyra timmar legat stilla med svår slagsida.

Fartyget Finnbirch fotograferat från Räddningshelikopter 997 på onsdagskvällen.
Foto: Räddningshelikopter 997 / TT
Fartyget Finnbirch fotograferat från Räddningshelikopter 997 på onsdagskvällen.

Vädret var sämsta tänkbara. De piskande vindarna drev upp fem meter höga vågor. Det var nordliga vindar på omkring 20 meter per sekund. I byar gick det uppemot 29 meter per sekund. Sjön var mycket grov. Enligt andre styrman surfade fartyget bitvis på vågorna.

Med vinden i aktern gjorde fartyget plötsligt några grova rullningar åt babord.

Fartyget var på väg från Helsingfors till Århus, fullastat med pappersrullar, rolltrailar och semitrailrar.

Finnbirchs last hade varit dåligt surrad, och glidit åt sidan under rullningarna. I det dåliga vädret hamnade Finnbirch i 30 till 35 graders slagsida utanför Ölands kust. Haverikommissionen skrev att lastförskjutningen var i det närmaste total. Genast sändes Mayday ut.

Att rädda de 14 besättningsmännen i detta väder är ingen smal sak. Att gå ut med båt var omöjligt och räddning med helikopter var för riskabelt. Det blåste för mycket för att helikoptrarna skulle kunna plocka upp besättningen i ett virrvarr av däckslast och trasiga stålburar.

Besättningen lyckades ta på sig överlevnadsdräkter och vänta på däck tills fartyget sjönk fyra timmar senare.

Det mörknade snabbt och sikten var tidvis kraftigt nedsatt av snöstorm eller av snöblandat regn. Det var isigt på däck och mycket halt. Slagsidan ökade sakta. Omkring kl. 17:30 gjordes ett försök av befälhavaren att nå livflottarna på babordssidan av fartyget, men även det visade sig snart vara för riskabelt. Kaptenen halkade och föll 18 meter ner i bråten och skadade sig rejält i försöket.

Det var bara att vänta på att fartyget sjönk.

Ombord på Finnbirch klev eller spolades besättningen i sjön när fartyget gick mot botten. Besättningsmedlemmarna kom delvis ifrån varandra. Vrakgods, som sågat timmer från lasten, sköt upp mot ytan som projektiler.

12 besättningsmän kunde räddas med helikopter. En trettonde hittades död 22.17.

Överstyrman saknades fortfarande och eftersökningen av området fortsatte in på morgontimmarna utan att man kunde återfinna honom. Tre veckor efter olyckan återfann Kustbevakningen kroppen efter honom i samband med att man undersökte vraket med en fjärr-styrd undervattensrobot.

Efter den fruktansvärda olyckan ville haverikommissionen se stabilare fartyg när man ger sig ut i sådan sjö, och att ett internationellt samarbete om att se över lastsäkringen inleddes.

Fartyget hade 441 m3 HFO (Heavy Fuel Oil) och knappt 100 m3 dieselolja ombord vid avgången från Helsingfors. Omkring 200 m3 HFO bedöms ha läckt ut i samband med haveriet.

I början av mars 2007 bärgades, på uppdrag av Sjöfartsinspektionen, 183 m3 HFO och en försumbar mängd dieselolja. Fartygsvraket har fortfarande ca 100 m3 diesel kvar ombord i en tank som är svår att komma åt.

Fartyget hade också en mindre mängd farligt gods i förpackad form som, efter vad haverikommissionen vet, inte har bärgats.

Fakta

Fem farliga vrak i länets kust

Finnbirch, byggd 1978, förliste 2006 mellan Öland och Gotland, tros innehålla cirka 80 ton bunkerolja. Ligger på 83 meters djup.

Bremsund, byggd 1888, förliste 1966 utanför Västervik, tros innehålla en okänd mängd bunkerolja. Bremsund var lastad med vete och sjönk på 27 meters bottendjup efter en grundstötning.

Tilia, byggd 1952, förlist 1972 utanför Västervik. Miljöfarliga ämnen: Olja.

Östanhav. Byggd 1948. Förlist: 1963 söder om Öland. Miljöfarliga ämnen: Olja.

Ingemar. Byggd 1984. Förlist: 1984 söder om Öland. Miljöfarliga ämnen: Olja.

Visa mer...