”Besviken över priset på Attefallshusen”

Påryd Artikeln publicerades
Ingemar Einarsson (C) ångrar inte att man planerade för ett flyktingboende med Attefallshus i Påryd. Men han är besviken över priset när de nu sålts. Här fotograferad på platsen för den planerade byn i mars 2017.
Foto: Karin Asmundsson
Ingemar Einarsson (C) ångrar inte att man planerade för ett flyktingboende med Attefallshus i Påryd. Men han är besviken över priset när de nu sålts. Här fotograferad på platsen för den planerade byn i mars 2017.

Beslutet att köpa in ett antal Attefallshus för flyktingboende var rätt, med de förutsättningar som fanns när beslutet fattades, menar kommunalrådet Ingemar Einarsson (C), som själv bor i Påryd. Men han är besviken över priset när husen nu säljs.

– Jag tycker det är synd att det inte blev något av projektet. Det var dels en möjlighet att ordna boende i en mycket pressad situation vad gäller flyktingmottagande.

– Samtidigt var det en otrolig möjlighet för polska företaget Andrewex, som precis köpt sågen i Tvärskog att kunna etablera sig på den svenska marknaden, med sina färdigbyggda Attefallshus.

Det polska bolaget tog över sågen i Tvärskog sommaren 2016. Bara några månader senare hade Kalmar kommun lagt in en första order på fem nyckelfärdiga småhus för 390 000 kronor styck. Någon upphandling gjordes inte.

– Vi kollade priset mot svensktillverkade hus av motsvarande standard och de var dubbelt så dyra, säger Ingemar Einarsson.

Han menar att länsstyrelsen hade fel som stoppade bygglovet på grund av misstanke om miljöfarliga rester efter ett garveri.

– Det var ytterst märkligt, garveriet har ju aldrig legat där, det vet varenda Pårydsbo. Vi som arbetade för projektet i samhället visste att tomten knappast var någon prydnad, vi såg möjligheten att snygga upp och samtidigt göra något positivt.

– Samtidigt vänder jag mig mycket mot att det hela kallades ”flyktingby”, inget kunde vara mer fel. Men det gjorde att debatten hamnade fel. Det handlar om fem små hus. Det finns fastigheter i Påryd där det bor betydligt fler flyktingar än vad det skulle ha gjort här.

Ingemar Einarsson har själv varit och tittat på husen som står uppställda på sågverksplanen i Tvärskog och han tycker det var rätt att sälja.

– Hus mår aldrig bra av att stå oanvända. Kanske vi hade kunnat hitta någon användning internt i kommunen, men att sälja av var det bästa.

Men han hade trott att priset skulle bli högre och intresset för husen har också varit stort. Nu blev priset hälften av vad kommunen betalade för två år sedan, 190 000 kronor styck betalar en och samma köper för de fem objekten.

– Kanske var det inte den ideala tiden på året att sälja. De som kunde varit intresserade av att köpa för att använda som turistboenden, köper ju tidigt på våren, inte mitt i sommaren. Det hade nog kunnat hanteras skickligare.

Thoralf Alfsson (SD) menar att planeringen av flyktingboendet i fem Attefallshus i Påryd präglades av panikåtgärder som gick fel.
Foto: Mattias Rubin
Thoralf Alfsson (SD) menar att planeringen av flyktingboendet i fem Attefallshus i Påryd präglades av panikåtgärder som gick fel.

Thoralf Alfsson (SD) har varit kritisk till planerna på flyktingboende i Attefallshus i Påryd från början.

– Det var en dåligt planerad panikåtgärd från första stund. Och motståndet i Påryd var ju kompakt från start, med ett hundratal personer som överklagade.

– Om köpet av de fem husen ingick i någon slags överenskommelse mellan kommunledningen och det polska Andrewex, när sågen i Tvärskog såldes kan man bara spekulera om.

Han motionerade i januari om att husen skulle säljas och är också nöjd med att det blev så.

– Man hade förstås hoppats att intresset skulle vara större så att det inte förlorats skattepengar på det här viset. Men det var beslutet från början som var fel, nu var vi tvungna att hantera en situation för att inte förlora ännu mer.

Läs mer:

Attefallshusen säljs

Flyktingby planeras i Påryd

Starka reaktioner mot planer på boende