Biogas och el kommer inte att räcka

Kalmar län Artikeln publicerades
Det finns ett tak för hur mycket biogas vi kan producera i Kalmar län. Gasen beräknas bara räcka till sju procent av fordonen.
Foto: Paul Madej
Det finns ett tak för hur mycket biogas vi kan producera i Kalmar län. Gasen beräknas bara räcka till sju procent av fordonen.

Ölands bilägare kan rent teoretiskt bli självförsörjande på bränsle från biogas. Trots det så finns det inte nog med gödsel för mer än sju procent av fordonen i länet, även om biogasen byggs ut så mycket man tror det går.

Och även om elbilarna börjar ta allt mer mark, är det rimligt att tro att målet att bli kvitt fossila bränslen i länet kommer att missas ordentligt, visar länsstyrelsens analys.

Om man inte hittar en ny lösning kommer 48 procent av fordonen fortfarande att behöva köras på bensin och diesel om elva år.

Biogas har länge lanserats som en framtid för att bli av med utsläpp från fossila bränslen. Men det måste mer till om Kalmar län ska bli fossilbränslefritt 2030.

Och det tror inte heller analytikerna kommer att lyckas. Även om det offentliga kan bli det, så är det svårt att få privatbilismen att satsa. Inte minst för att vi i snitt har våra bilar kvar i 17 år.

Det finns dock tecken som är gynnsamma:

Bussarna går på biogas, kommunerna köper in elbilar och det säljs hybrider eller elbilar som aldrig förr.

Biogasen har diskuterats i många år, och projektet med att köra kollektivtrafik på den har fallit väl ut, även om det aldrig blev något ledningsnät mellan de öländska gårdarna, som det en gång talades om.

Men den analys som länsstyrelsen nu tagit fram och som ska diskuteras av de offentliga aktörerna i länet visar att biogasen egentligen inte är så mycket att räkna med.

En hel del gödsel blir det i detta lantbrukslän. Men de 1,9 miljoner ton gödsel som varje år skapas i länet räcker inte.

Mer exakt tror man att 3,5 procent av bilarna och 21 procent av de tunga fordonen i framtiden kan gå på biogas.

I dagsläget produceras 50 gigawattimmar biogas, och fullt utbyggt med två nya stora anläggningar i Mönsterås och på Öland samt en mindre anläggning i Vimmerby så räknar man med att taket hamnar på 300 gigawattimmar.

Det räcker bara till att driva sju procent av fordonsflottan i Kalmar län, visar det tankeexperiment som länsstyrelsen gjort.

Och så går det åt några liter diesel att transportera till exempel 35 ton flytgödsel med lastbil till anläggningen. Fem procent av vad man får ut, spår WSP i en rapport.

Men vinsterna för miljön är ändå stora. 128 000 ton mindre koldioxid skulle vi släppa ut. Det handlar inte bara om vad bilarna släpper ut, utan de stora vinsterna finns även i och med att man klipper ner de miljöeffekter som lagring och användning av gödsel medför.

Och det går att konvertera en hel del fordon från bensin- och dieseldrift till att köras på biogas.

Då återstår elbilar och laddhybrider, som väntas öka rejält de kommande tio åren för att 2030 vara helt dominerande i nybilsförsäljningen.

Men det finns gamla bilar kvar, eftersom svenskarna i snitt har sin bil i 17 år, och man ska bara räkna med att 45 procent av bilarna 2030 är elbilar.

Resten av de fordon som finns förbrukar 48 procent av länets drivmedel, 1 363 gigawattimmar.

Ett alternativ är biodiesel, och ska man nå något mål måste produktionen av biodiesel öka.

Och så måste man få folk att ställa bilen och i stället promenera, cykla eller ta bussen.

Många av de förslag som kommit upp på bordet är plånboksrelaterade; en premie för de anställda som tar bussen, går eller cyklar. Och en cykelbuss från Öland som är gratis året runt. Gratis kollektivtrafik finns också på bordet.

En personalbil som går på biogas eller el har också diskuterats, som anställda kan få via bruttolöneavdrag, som det var med hemdatorn en gång i tiden.

Laddningen hemma i villakvarteren behöver också byggas ut, och för att få folk att semestra miljösnålt föreslås rabatt på tågluffarkort.

Men att få ner körsträckorna i ett landsbygdslän gör sig inte självt. Ett av de mer handfasta förslagen är bilpooler som byalagen i så fall får administrera.

Förslaget kommer att diskuteras av länets kommuner under den kommande månaden.

Fakta

Biogas

Dagens biogasproduktion i länet är 50 GWh (gigawattimmar).

Det finns i dag tillräckligt med gödsel i länet för att komma upp i drygt 330 GWh.

65 procent av biogasen uppges uppgraderas till fordonsgas. Det kan då bli runt 200 GWh fordonsgas.

Utredningsalternativ 1 som det tittats på är ett ”mellanscenario” som utgår från en realiserbar biogaspotential i närtid där ca 110 GWh biogasproduktion tillkommer och den totala biogasproduktionen i regionen blir då totalt 160 GWh. Det kan då antingen ske genom att anläggning(ar) byggs vid Mönsterås och/eller Öland om 100 GWh samt att planerade uppgraderingar sker i befintliga anläggningar.

Utredningsalternativ 2 är biogasproduktionen fullt utbyggd i regionen och uppgår till en realiserbar potential om 300 GWh. I detta scenario byggs exempelvis två 100 GWh anläggningar (en på Öland och en vid Mönsterås) förutom detta sker planerade uppgraderingar av befintliga anläggningar och en produktion i Vimmerby startas.

Scenariot med 160 GWh innefattar i princip byggandet av en stor biogasanläggning, och scenariot med 300 GWh två. Storskaliga anläggningar och projekt blir dock inte alltid av, av olika skäl, menar utredarna. Skulle en av de anläggningar som räknats med inte bli av, eller ingen av dem, finns alltid möjligheten för lantbrukare som att bygga egna gårdsanläggningar. Den totala produktionen av biogas bedöms dock bli väsentligt lägre med ett sådant scenario. Troligen skulle den inte överstiga 20 GWh.

Visa mer...