Böcker från fornstora dagar bevaras i Kalmar

Kalmar Artikeln publicerades
Håkan Bergcrantz arbetar med att katalogisera alla böcker från domkyrkobiblioteket och Kalmar storskola. Många är skrivna på latin, grekiska eller tyska.
Foto: Lotta Zaar
Håkan Bergcrantz arbetar med att katalogisera alla böcker från domkyrkobiblioteket och Kalmar storskola. Många är skrivna på latin, grekiska eller tyska.

Boken som en munk skrev på 1400-talet finns bevarad i Kalmar. Tillsammans med Stagnelius handskrivna manus och polska krigsbyten finns den bevarad på Stifts- och gymnasiebiblioteket.

I stadsbiblioteket finns ett mindre känt bibliotek som främst riktar sig till forskare. Ibland tar dock Stifts- och gymnasiebiblioteket emot en nyfiken allmänhet. Östra Småland följde med på en sådan visning härom veckan.

Tusentals sidor med tyska gudstjänster och en annorlunda kartbok

Stifts- och gymnasiebiblioteket är en skatt för den som vill veta mer om Kalmartraktens historia. Här finns bok- och handskriftssamlingar ända från medeltiden. De äldsta är heliga Birgittas uppenbarelser från 1390-talet som nu i forskningssyfte förvaras i Lund.

Minne från nordisk bokklubb och ett polskt krigsbyte i fem band

När klostren stängdes och senare förstördes på 1500-talet försvann många handskrifter. I Kalmar finns bara två böcker som munkar eller nunnor har skrivit. Håkan Bergcrantz bläddrar försiktigt i en av dem. Boken har tidigare varit utlånad till chefen på handskriftsavdelningen på Lunds Universitetsbibliotek som daterat skriften till 1400-talet.

Stagnelius manuskript och Kalmars första bok

Under stormaktstidens många krig var böcker ett värdefullt byte. I en av hyllorna i källaren står fem rejäla skinnband, innehållande kyrkofadern Johannes Chrysostomus samlade verk, som hämtats från ett jesuitkollegium i Bromberg (Bydgoszcz) i Polen.

– Det var inte olagligt då, utan segrarens rätt att ta krigsbyte. Det finns kritik mot det idag, men med tanke på hur mycket som senare har förstörts i Polen och den långa tiden av fred som vi haft i Sverige, så har detta räddat många skrifter för eftervärlden.

Håkan Bergcrantz berättar att en del av de böcker som togs som krigsbyte under 1600-talet inte kom till Kalmar gymnasiebibliotek förrän närmare ett sekel senare.

– En del böcker som togs som krigsbyte från Braunsberg (Braniewo) under 1620-talet kom att tillhöra Israel Beckstadius. Hans sonson skänkte dem sedan hit.

Dyrbara handskrifter och hemliga sällskap

Biblioteket har mycket teologisk litteratur och noter till sakral musik.

– Från utlandet är det vad som efterfrågas mest.

Hittills är det drygt en tiondel av bibliotekets innehåll som har katalogiserats i Libris. Den digitaliserade delen är mer begränsad. Det är bland annat Erik Johan Stagnelius handskrivna manuskript som finns att se på Litteraturbanken.

– Men de som verkligen är intresserade vill se skrifterna på riktigt, säger vår bibliotekarie och tar fram Stagnelius verk för en snabb visning av de skira bladen som monterats i en stor bok.

– Se här hur blecket börjar blekna.

Frimureri står det på en skrifthållare högst upp i en hylla. Innehållet visar sig vara tre tunna böcker om Frimurarnas historia.