Boende i Påryd ger inte upp

Påryd Artikeln publicerades

Endast de närmaste grannarna till den planerade flyktingbyn fick igenom sin överklagan, och för en vecka sedan stoppades iordningställandet tillfälligt efter beslut av länsstyrelsen.

Nu har en av de som inte ansågs vara sakägare gjort en ny överklagan. Mannen skriver att det finns risk för att eventuella miljögifter läcker ut när Jonas Backe bebyggs, att gifterna rinner ut i ån som flyter förbi fastigheten, och att ån är ett allmänintresse som rinner genom hela samhället.

"Därmed åberopar vi/jag vår rätt som klagande", skriver mannen.