Bostadsförtur för nyanlända anmäls även till JO

Kalmar Artikeln publicerades
Foto: Torun Börtz

Även Justitieombudsmannen, JO, kommer att få granska nyanländas förtur till nya bostäder i Kalmar kommun, efter en anmälan.

Östra Småland har tidigare berättat att en anmälan skickats till Diskrimineringsombudsmannen, DO, av en privatperson som reagerat.

Det är kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad som vill att det vid all nyproduktion av bostäder i Kalmar kommun ska upplåtas ett antal lägenheter till kommunen. Dessa ska sedan användas som bostad till de nyanlända som anvisas till Kalmar kommun.

Idag administrerar enheten för flykting och integration 238 lägenheter och kommunen har köpt 30 bostadsrätter som också används för flyktingar.

Den person som gjort en anmälan till Justitieombudsmannen menar att:

”De skulle få stå i bostadskö. Det talas om allas lika värde? Jag kan inte se att så är fallet. Det finns många andra familjer, även svenskar och ungdomar, som också skulle vilja ha bostad.”