Böter för olaga hot - frias på en punkt

Emmaboda/Kalmar Artikeln publicerades
26-åringen medger att han har deltagit i strider i hemlandet Syrien, men förnekar samröre med extremister. Bilden av mannen ska vara tagen i hemlandet och återfanns i hans mobiltelefon.
Foto:Polisens förundersökning
26-åringen medger att han har deltagit i strider i hemlandet Syrien, men förnekar samröre med extremister. Bilden av mannen ska vara tagen i hemlandet och återfanns i hans mobiltelefon.

Den 26-årige krigaren från Syrien har nu fått sin dom av Kalmar tingsrätt.

Rätten dömer mannen för olaga hot vid två tillfällen. För detta blir påföljden villkorlig dom.

Han ska dessutom betala ett skadestånd på 8 000 kronor till den man, som vi kallar Amir, som utsattes för hoten.

Samtidigt frias mannen på en punkt. Åklagaren menade att 26-åringen vid ett tillfälle hade hotat den andre mannen i samband med att 26-åringen pratade om att skaffa en kniv. Rätten anser däremot inte att det finns stöd i utredningen "för att anse att han direkt eller underförstått skulle ha uttalat ett hot".

    I domen konstaterar rätten att de hotfulla uttalandena har skett i en miljö där Amir "borde ha kunnat känna sig trygg" och att det inte råder någon tvekan om att han blev mycket rädd av hoten.

    "Omständigheterna är sådana att det måste antas att NN:s motiv till detta hotfulla uttalande i vart fall delvis var att kränka XX för hans trosbekännelse. Det är en försvårande omständighet".

    Av denna anledning anser rätten att straffvärdet ligger på fängelsenivå, men straffet blir alltså villkorlig dom.

    Detta motiveras med att det inte finns några uppgifter om att 26-åringen tidigare har begått brott. Rätten skriver vidare: "Det har inte kommit fram någon konkret anledning för tingsrätten att tro att NN kommer att begå brott på nytt. Vid sådana förhållanden bör påföljden bestämmas till villkorlig dom".

    26-åringen satt anhållen och häktad från att han greps den 22 september fram till den 12 oktober då han efter rättegången omedelbart försattes på fri fot.