Bränder kan släckas med renat avloppsvatten

Kalmar Artikeln publicerades

Idag släpps det renade avloppsvattnet ut i Kalmarsund. I framtiden kan det användas för att vattna gräsmattor, släcka bränder eller i industrin. – Vi måste lyfta frågan hur vi ser på spillvattnet som en viktig resurs, säger Thomas Bergfeldt, som är vd för Kalmar Vatten.

Regine Ullmn och Qing Zhao arbetar med projektet Hållbart vatten, om hur avloppsvatten kan bli en resurs.
Foto: Karin Asmundsson
Regine Ullmn och Qing Zhao arbetar med projektet Hållbart vatten, om hur avloppsvatten kan bli en resurs.
Gräsmattor kan vattnas med renat avloppsvatten
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Gräsmattor kan vattnas med renat avloppsvatten

– Avloppsvatten är resurs, men det krävs mycket reflektioner innan man tar beslut hur det ska användas, säger Regine Ullman, som är projektledare på Kalmar Vatten.

Det återanvända vattnet, som kallas tekniskt vatten eller övrigt vatten, kan användas till exempel av jordbruket och industrin, för att vattna grönytor, släcka bränder och spola i toaletter.

– Det är en moralisk fråga om man ska spola med dricksvatten. Och när Kalmar expanderar ökar behovet av dricksvatten, säger Regine Ullman.

Kalmar Vatten har tagit fram tre olika scenarier: att återföra vattnet till Hagbyån, att använda det för industrier och verksamheter nära Tegelviken som KLS och länssjukhuset, eller att använda det bland annat för toalettspolning när Södra staden byggs ut. Vilket scenario som är mest lämpligt har man inte tagit ställning till.

I alla fallen handlar det om miljoninvesteringar, för Hagbyån uppemot 200 miljoner för att lägga vattenledningar. Vattnet i Hagbyån är viktig för Kalmars dricksvattenförsörjning.

– I dag finns det för lite vatten i systemet.

Att bygga ledningar för verksamheter i Tegelviken beräknas kosta runt 20 miljoner och att bygga för hushåll och verksamheter i Södra staden mellan 19 och 35 miljoner kronor.

På onsdagen redovisades projektet Hållbart VA-system där Kalmar Vatten, tillsammans med bland andra KLS, Region Kalmar län, Kalmar kommun och Linnéuniversitetet, utrett möjligheterna att återanvända renat avloppsvatten från Kalmarsundsverket, det nya avloppsreningsverket som beräknas vara klart 2025. Några beslut om hur det renade avloppsvattnet ska kunna användas har inte tagits än, och det lär dröja innan det kommer några beslut.

– Det handlar om att lyfta frågan. Vi har en skyldighet att se över hur vi kan använda spillvattnet. Det handlar om normförflyttningar, och det är långa processer. Idag finns det inte ekonomiska incitament att använda avloppsvattnet, säger Thomas Bergfeldt.

I Loftahammar vattnar golfklubben sedan 2009 med renat avloppsvatten.

– En tredjedel av medlemmarna är stockholmare och det fanns farhågor om de inte skulle vilja ”gå i avloppsvatten,” men det har inte varit några problem, sa Torgny Kindh.

Han är kritisk till att det inte finns pris på utsläpp, och menar att det inte finns några drivkrafter från samhället att återanvända vatten.

I Europa är en tredjedel av befolkningen och en femtedel av arealen drabbad av vattenbrist. Värst är läget i Cypern och Bulgarien.

– I Sverige har det inte varit problem tidigare, konstaterade Qing Zhao, Kalmar Vatten

Visionen för projektet Hållbart VA-system är att bygga ett vattensmart samhälle där ”rätt ” vatten hamnar på ”rätt” plats. Projektet är delfinansierat av Vinova.

Syftet med projektet är att utreda juridiska, ekonomiska, tekniska samt miljö- och hälsomässiga förutsättningar för återvinning av renat avloppsvatten till tekniskt vatten och bevattningsvatten med stort fokus på slutanvändarnas behov.

Fakta

Vatten

Det mesta vatten är sådant som inte syns, alltså vatten som går åt under tillverkningen av textilier, elektronik, livsmedel, hygienartiklar och allt annat som går att producera. Hela 97 procent av vattnet som förbrukas är vatten som inte syns.

Idag saknar 1/9 av jordens befolkning tillgång till rent dricksvatten.

I Europa står jordbruket för 33 procent, och industri- och energisektorn för 40 procent av färskvattenanvändningen.

Vad gäller återvänt vatten globalt går över hälften till jordbruksbevattning och landskapsbevattning, och 20 procent till industrin.

Tekniskt vatten, eller övrigt vatten, är vatten som inte uppfyller kraven för tappvatten men som kan användas för bevattning, uppvärmning, kylning, toalettspolning med mera där vattnet inte måste vara tappvatten.

Visa mer...