Bridge SPF Seniorerna Lindsdal

Folk i förening Artikeln publicerades

Vid spel den 30/1 var medel 110 poäng.

1) Gunvor Haglund/Rune Haglund, 133 poäng 2) Christina Wahlqvist/Torbjörn Stejdahl, 128 poäng 3) Sven-Uno Högberg/Gerth Knutsson, 126 poäng 4) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg, 118 poäng 5) Per Olof Karlsson/Åke Kristiansson, 117 poäng.