Bridgen SPF Seniorerna

Lindsdal Artikeln publicerades

Bridgen SPF Seniorerna Lindsdal den 20/11 2019.

Medel var 96 poäng.

1) Inga-Lott Håkansson/Åke Håkansson, 109 poäng, 2) Åke Kristiansson/Per-Olof Karlsson, 107 poäng, 3) Ann-Marie Andersson/K-G Ämtvall, 102 poäng, 4) Erik Strandberg/Arne Svensson, 100 poäng, 5) Elsie-Marie Markström/Ingmar Thunberg, 97 poäng.