Bygget vid Bastionen stoppas

Kvarnholmen Artikeln publicerades
Ett nytt bygge på stadsvallen faller inte rätten på läppen.
Foto: Karin Asmundsson
Ett nytt bygge på stadsvallen faller inte rätten på läppen.

Varken kommunen eller länsstyrelsen såg skäl att bevara stadsmuren. Men nu stoppas bygget av ny scen vid Bastionen. Kulturmiljön vid stadsvallen är för viktig.

Efter att grannen till det planerade scenbygget vid Bastionen, på gamla stadsvallen, i flera instanser protesterat mot bygget, men kommunen har stått på sig.

Fast nu har mark- och miljödomstolen till slut gått på hans linje.

Grannen vände sig mot att det byggdes ut en scen med nya byggnader på platsen.

I senaste vändan menade grannen att beslutet om scenen, som fattats av en handläggare, kan strida mot detaljplanen då det rör sig om ett bygga i ett fornlämningsområde, som dessutom är parkmark för allmänheten.

Han menar också att han inte fått yttra sig om planerna, trots att han är berörd.

Länsstyrelsen menade att det inte fanns några restriktioner mot bebyggelse på Gamla stadsvallen och lutade sig mot en detaljplan från 1939. Eftersom bygget inte stred mot detaljplanen behövde inte grannen höras, och länsstyrelsen sa ja till att gå vidare med planerna.

Grannen gick vidare till mark- och miljödomstolen, som dock är av en annan åsikt.

De beviljar nu grannens begäran om inhibition.

För att rätten ska kunna bevilja en sådan begäran krävs det att det förväntas bli irreparabla skador på natur- eller kulturmiljö.

Och jo, så är det i det här fallet. Lämningarna efter befästningsvallar, bastioner och stadsportar är lämningar från 1600-talet och är ett riksintresse.

Parallellt med detta har grannen i ett medborgarförslag i stället föreslagit att scenen byggs vid stadshuset.